Primăria municipiului Tecuci a demarat din 2009 proiectul „Valorificare deşeuri
menajere-Platforma de compostare,staţie de sortare şi transfer”, cu sprijin
financiar din partea Uniunii Europene Prin Programul Phare Ces 2004, schema de
investiţii pentru proiecte mici de gestionare a deşeurilor.

Proiectul în valoare de 979.784 euro vizează creşterea calităţii mediului şi
punerea bazelor dezvoltării durabile a zonei prin realizarea unui sistem eficient de
gestionare a deşeurilor de către administraţia locală. Beneficiarii proiectului sunt
cei 42.012 locuitori ai Tecuciului precum şi 2.278 agenţi economici şi 83 de
instituţii.

Aşa se face că în cadrul unui program pilot iniţiat în municipiul Tecuciau fost
implicaţi 12.192 de oameni arondaţi serviciului de selectare colectivă. În acest
sens se folosesc 340 containere, dintre care 123 pentru plastic, 132 pentru hârtie
şi 85 pentru sticlă. Acest proiect pilot a fost iniţiat de Agenţia Română de
Protecţie a Mediului, desfăşurându-se şi în municipiul Tecuci. Prin aceasta se
doreşte o gestionare a deşeurilor colectate selectiv, însă mulţi dintre tecuceni nu
par a fi interesaţi de acest aspect, mărturia stând resturile menajere aruncate pe
străzi la voia întâmplării.

Pe de altă parte, pentru estetica oraşului au fost realizate foarte multe
spaţii verzi cu material săditor obţinut din serele proprii ale administraţiei
locale şi din pepiniera aflată în Parcul Dendrologic. Periodic se sădesc alte tipuri
de flori sezoniere şi plante, acordându-se o atenţie deosebită măririi zonelor verzi
existente înfiinţării de noi spaţii verzi în locurile în care au permis acest lucru
precum şi sădirea de arbuşti în imediata apropiere a trotuarelor.