Program integrat de gestionare a calităţii aerului pentru oraşele Rovinari şi Turceni

Consilierii judeţeni au aprobat vineri, în cadrul şedinţei ordinare, proiectul de hotărâre privind Programul integrat de gestionare a calităţii aerului, pentru zonele Rovinari pentru indicatorii dioxid de sulf şi pulberi în suspensie, Târgu-Jiu pentru indicatorul pulberi în suspensie şi Turceni pentru indicatorul dioxid de sulf.

Potrivit proiectului de lege, necesitatea elaborării unui astfel de plan a venit ca urmare a constatărilor efectuate de Agenţia de Protecţie a Mediului Gorj privind starea de calitate a aerului din judeţ atât prin intermediul analizelor efectuate cu ajutorul aparaturii din dotarea laboratorului de analize fizico-chimice, cât şi cu ajutorul staţiilor automate de monitorizare a calităţii aerului amplasate în cele trei localităţi – Târgu-Jiu, Rovinari şi Turceni.

“Pe baza datelor înregistrate în 2008 şi 2009 la staţiile de tip industrial de monitorizare a calităţii aerului, corelate cu rezultatele studiilor de evaluare a calităţii aerului prin modelarea poluanţilor în aer la nivelul judeţului, s-a constatat depăşirea valorilor limită ale concentraţiilor în aerul înconjurător. Programul cuprinde totalitatea măsurilor şi acţiunilor, precum şi termene şi responsabilităţi necesare în vederea încadrării valorilor de emisie la indicatorii dioxid de sulf şi pulberi în suspensie sub valorile reglementate”, a precizat directorul APM Gorj, Radu Socolovschi.

Aceasta a precizat că principalele surse de poluare în cele trei zone incluse în program sunt Complexurile Energetice Turceni şi Rovinari, centralele de încălzire pe combustibil solid ce deservesc sediile administrative ale exploatărilor miniere şi ale altor unităţi de tip industrial, social culturale, spitaliceşti sau şcolare, traficul rutier, precum şi surse de suprafaţă ca arderi necontrolate sau autoaprinderi ale cărbunelui în depozite. Instituţiile care au fost propuse pentru luarea măsurilor necesare de a stabiliza indicatorii din aer sunt primăriile şi consiliile locale ale celor trei oraşe, Consiliul Judeţean Gorj, Secţia de Drumuri Naţionale Târgu-Jiu, precum şi reprezentanţi ai SNLO, CE Turceni şi CE Rovinari.

“Cei implicaţi în program vor trebui să efectueze activităţi referitoare la salubrizarea stradală, reabilitarea şi extinderea spaţiilor verzi, reabilitări şi modernizări ale infrastructurii rutiere intraurbane, activităţi de educaţie şi voluntariat, măsuri ce vizează reducerea emisiilor de pulberi provenite din activitatea de exploatare a lignitului”, a mai spus Radu Socolovschi. AGERPRES