Program de perfectionare pentru asociatiile de proprietari

In perioada 9 – 15 aprilie 2006 Centrul Regional de Formare Continua pentru Administratia Publica Locala Bucuresti organizeaza in colaborare cu Fundatia Actiunea Civica programul de perfectionare