Procedură de selecție anunțată de ANFP în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Agenția Națională a Funcționarilor Publici (ANFP) anunță organizarea unei proceduri de selecție pentru încheierea unui Acord de Parteneriat cu un partener, în vederea depunerii unei cereri de finanțare cu titlul „Transparență și competență în sectorul public” în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

În conformitate cu prevederile O.U.G.nr. 40/2015 privind gestionarea financiarăa fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare, și aleH.G.nr. 93/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiarăa fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, Agenția Națională a Funcționarilor Publici (ANFP) anunță organizarea unei proceduri de selecțiepentru încheierea unui Acord de Parteneriat cu un partener, în vederea depunerii unei cereri de finanțarecu titlul „Transparență și competență în sectorul public” în cadrul Programului OperaționalCapacitate Administrativă 2014-2020, cererea de proiecte POCA/831/1/2/ (IP18/2020) Sprijin pentru dezvoltarea și implementarea de politici și instrumente unitare si moderne de management al resurselor umane, ObiectivulSpecific 1.2: Dezvoltarea și implementarea de politici și instrumente unitare și moderne de management al resurselor umane.

Detalii privind cerereade proiecte IP 18/2020, pot fi obținute accesând link-ul: http://www.poca.ro/lf-deschise/cererea-de-proiecte-nr-ip-18-2020-mysmis-poca-831-1-2/