Astăzi, 22 noiembrie, a avut loc la Academia de Studii Economice din București festivitatea de absolvire a primului curs post-universitar de expert în dezvoltare durabilă. Momentul marchează finalizarea demersului inițiat de Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul Guvernului României care a introdus în COR profesia de expert în dezvoltare durabilă și a realizat standardul ocupațional aferent. Primii 150 de experți au fost formați în parteneriat cu Academia de Studii Economice din București, prin proiectul „România Durabilă – Dezvoltarea cadrului strategic și instituțional pentru implementarea Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Resursa umană calificată este indispensabilă în orice proces de îmbunătățire a vieții oamenilor. Sunt bucuros că prin eforturile prin care le-am depus, Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă reușește să ducă la bun sfârșit o activitate care nu a fost lipsită de provocări. Avem astăzi primii 150 de experți în dezvoltare durabilă, ceea ce reprezintă, din informațiile pe care le am, o premieră inclusiv la nivel european. Desigur, în spiritul dezvoltării durabile, vom continua această componentă de formare și ne propunem ca, prin Programul Național de Redresare și Reziliență, până în 2026 să avem 2000 de experți în dezvoltare durabilă, dintre care 75% la nivelul administrației publice locale. Mai mult, printr-o strânsă colaborare pe care o avem cu universitățile ne vom orienta astfel încât viitorii cursanți să fie instruiți în funcție de nevoile regiunii în care își desfășoară activitatea. Așa cum am transmis prin așa numitele Scrisori de misiune pe care le-am înmânat absolvenților, o societate durabilă se poate clădi prin implicarea fiecăruia”, a declarat László Borbély.

Educaţia pentru dezvoltare durabilă dezvoltă și îmbunătăţește capacitatea indivizilor, a grupurilor, a comunităţilor, a organizaţiilor și a ţărilor de a gândi și a acţiona în favoarea dezvoltării durabile. Ea poate genera schimbare în mentalităţile oamenilor, potenţând capacitatea acestora de a crea o lume mai sigură, mai sănătoasă și mult mai prosperă, îmbunătăţind astfel calitatea vieţii. Educaţia pentru o dezvoltare durabilă oferă o abordare critică, un grad sporit de conștientizare și puterea de a explora și dezvolta noi concepte, viziuni, metode și instrumente. Legătura dintre dezvoltare durabilă şi educaţie, prin urmare, este complexă. În reorientarea educaţiei către dezvoltarea durabilă, prin programele de formare trebuie să se asigure echilibrul între cunoştinţele viitorului şi cele ale trecutului, între inovaţie şi tradiţie. Academia de Studii Economice din București se implică activ în atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă și este prima universitate din România care a pregătit specialiști pentru profesia de expert în dezvoltare durabilă”, a declarat prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE.

Primii absolvenți sunt angajați din ministere și administrația publică centrală. Dintre aceștia a luat cuvântul doamna Paula – Liliana MOGOȘ, consilier superior, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici care a subliniat că oamenii trebuie să pună pasiune în activitatea de zi cu zi pentru a oferi și generațiilor viitoare șansa la o lume dezvoltată în spiritul sustenabilității.

La evenimentul de absolvire au mai luat cuvântul: doamna consilier de stat Alexandra Bocșe, Departamentul pentru Climă și Sustenabilitate din cadrul Administrației Prezidențiale, doamna Teodora Elena Preoteasa, consilier de stat la Cancelaria Prim- Ministrului, domnul Dan Dumitrescu, pro-rector al Academiei de Studii Economice și doamna Elvira Nica, decan al Facultății de Administrație și Management Public.

Cursul post-universitar expert în dezvoltare durabilă a avut o durată de 12 săptămâni și a fost structurat în 180 ore, din care 60 de activitate teoretică și 120 ore activități practice. Resursele educaționale dezvoltate în cadrul programului postuniversitar sunt accesibile la adresa: http://romania-durabila.gov.ro/2022/09/15/resurse-educationale-expert-in-dezvoltare-durabila/