Primarul municipiului Slobozia, Gabi Ionaşcu, a apreciat, în urma prezentării raportului privind activitatea sa din anul 2009, că situaţia socială, economică, financiară şi imobiliară a municipiului este îngrijorătoare.

Potrivit acestuia, volumul investiţiilor în construcţii a fost mai mic în 2009 decât în anul precedent, cu o creştere doar în domeniul imobilelor pentru locuit, în special pentru tineri, tranzacţiile cu terenuri, importurile, piaţa bunurilor de larg consum şi salariile au scăzut simţitor, iar numărul firmelor care au intrat în faliment, lichidare sau reorganizare a creat o adevărată problemă administraţiei prin scăderea veniturilor la bugetul local.

De asemenea, au crescut cheltuielile cu protecţia şi asistenţa socială, a numărului de asistaţi persoane cu handicap şi a însoţitorilor acestora, fapt care a condus la cheltuieli mult mai mari de la bugetul local. “Cifrele în 2009 sunt mai mari decât în 2008, valoarea cheltuită în plus fiind de circa 10 miliarde de lei vechi. Ea se datorează creşterii valorii subvenţiei pentru căldură, dar, în special, iar aici este grav, şi este un semn de întrebare pe care noi îl punem, este vorba de creşterea numărului de asistaţi persoane cu handicap sau a numărului asistenţilor persoanelor cu handicap. În opinia mea, cred că anumite situaţii de handicap sunt foarte uşor tratate de instituţiile specializate şi opinez că aceste certificate, o parte din ele, evident, sunt date cu mai multă uşurinţă. Din cazuistica noastră, am constatat că sunt foarte multe persoane cu handicap de gradul II sau III. Este impresionantă creşterea numărului acestora şi este anacronică în condiţii de criză când trebuie să ne gândim la banul public”, a subliniat Gabi Ionaşcu.

Primarul s-a arătat nemulţumit şi de faptul că populaţia municipiului este în scădere, de sistemul actual de sănătate, considerând că măsurile de prevenţie aplicate la ora actuală sunt necorespunzătoare, dar în special de creşterea numărului de firme care au intrat în faliment, lichidare sau reorganizare, care aproape s-a dublat faţă de anul precedent, care a condus la scăderea cu circa 600.000 de lei a nivelului impozitelor şi taxelor locale, valoarea estimată a proprietăţilor supuse acestor proceduri fiind de peste un milion de euro.

“Un lucru îngrijorător din punctul meu de vedere este legat şi de piaţa bunurilor de larg consum, cele mai multe produse care s-au vândut în oraşul nostru fiind cele alimentare, băuturile şi tutunul, pe locul patru se află bunurile electronice, iar pe locul cinci, din studiul pe care l-am făcut, sunt bunurile electrocasnice. În plus, piaţa tradiţională este, din punctul meu de vedere, strangulată, din cauza unor reglementări ale UE, care au avut un efect nociv pentru producătorii particulari, mai ales pentru crescătorii de animale”, a mai spus primarul.

În ceea ce priveşte încasarea taxelor şi impozitelor locale în anul 2009, cel mai mic nivel s-a înregistrat la impozitul pe terenuri de la persoanele fizice, de numai 65%, şi la impozitul pe clădiri de la persoanele fizice, în procent de 66%. De asemenea, s-a încasat numai 55% din veniturile din vânzarea de bunuri şi servicii, din cauza procedurilor greoaie de înscriere a proprietăţii supuse vânzării în registrul cărţii funciare, pe de o parte, dar şi lipsei cererii de cumpărare din cauza crizei financiare şi economice.

Raportul de activitate prezentat de edilul municipiului Slobozia pe 110 pagini cuprinde, pe lângă raportările statistice privind starea economico-socială, şi o radiografie a activităţii administraţiei publice a municipiului cu serviciile publice din subordinea Consiliului local în anul care a trecut, informaţii despre demersurile pentru eficientizarea activităţii şi abordarea bugetară pe care municipalitatea o va avea în anul 2010. Astfel, se va pune, într-o mare măsură, accent pe investiţii, fiind prevăzute cheltuieli de 41,3% şi 12,5% pentru achiziţia de bunuri şi servicii, piaţa afacerilor beneficiind de circa 54% din resursele bugetului local, respectiv 15 milioane de euro. AGERPRES