Primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, propune o taxă specială de salubrizare pentru cei fără contracte individuale de prestări de servicii în domeniu.

„Se instituie taxa specială de salubrizare pentru utilizatorii persoane fizice, persoane fizice autorizate, persoane fizice asimilate acestora şi persoane juridice fără contracte individuale de prestări servicii de salubrizare din Sectorul 4 al Municipiului Bucureşti aferentă serviciilor de salubrizare prestate pentru colectarea şi gestionarea deşeurilor municipale”, prevede un proiect de hotărâre de pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local din 12 aprilie.

Potrivit sursei citate, cuantumul taxei speciale de salubritate este de 24,28 lei/persoană fizică/lună, respectiv de 85,18 lei/lună pentru persoane fizice autorizate, persoane fizice asimilate acestora şi persoane juridice.

Proiectul aprobă decontarea lunară din bugetul local către operatorul de salubrizare a contravalorii prestaţiei efectuate la utilizatorii fără contract individual de prestări servicii în acest domeniu, precum şi Regulamentul privind aplicarea taxei speciale de salubrizare.

Regulamentul prevede că operatorul de servicii de salubrizare îi va identifica pe cei fără contract. De asemenea, acesta îi va notifica să încheie contract de salubrizare în termen de zece zile, în caz contrar vor fi luaţi în evidenţă pentru plata taxei speciale de salubritate.

Potrivit referatului de aprobare, la nivelul sectorului 4 derularea serviciilor de salubrizare este asigurată de Rosal Grup SA. Prin hotărârea Consiliului Local nr. 137 din 14 octombrie 2020 a fost aprobată implementarea instrumentului economic „plăteşte cât arunci” în cadrul serviciului public de salubrizare asigurat pe raza Sectorului 4. Prin implementarea acestui nou mod de taxare, contravaloarea serviciilor de salubrizare pentru colectarea deşeurilor municipale va fi suportată pe bază de contract individual şi decontată în mod direct de către toţi utilizatorii serviciului de salubrizare, persoane fizice şi juridice, pe bază de tarife individuale şi în funcţie de consumul real. AGERPRES