Primarul Sectorului 2, Radu Mihaiu, vrea o asociere cu Administraţia Străzilor pentru lucrări la reţeaua stradală şi la sistemele de semnalizare rutieră, un proiect de hotărâre pe această temă regăsindu-se pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local de miercuri.

„Se solicită acordul Consiliului General al Municipiului Bucureşti pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 2 de a hotărî cu privire la asocierea dintre Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti şi Administraţia Străzilor Bucureşti, în vederea realizării documentaţiilor cadastrale, tehnice şi economice şi a lucrărilor de interes local referitoare la organizarea reţelei stradale, a sistemelor de semnalizare rutieră şi dotări pentru siguranţa circulaţiei, modernizarea,  reconfigurarea, întreţinerea şi amenajarea/reamenajarea/extinderea spaţiilor publice aferente pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 2″, prevede proiectul de hotărâre.

Proiectul stipulează aprobarea protocolului de asociere dintre Sectorul 2 şi Administraţia Străzilor Bucureşti. Conform documentului citat, Administraţia Străzilor Bucureşti va aviza, în cinci zile lucrătoare de la primirea solicitării Sectorului 2, acţiunile, lucrările, serviciile sau proiectele de interes local ce urmează a fi realizate pe străzile Sectorului 2 aflate în administrarea Administraţiei Străzilor. Dacă nu se emite avizul în termen de cinci zile lucrătoare de la primirea solicitării Sectorului 2 sau nu se motivează refuzul emiterii, lucrările propuse se consideră avizate tacit.

Sectorul 2 va asigura finanţarea, organizarea şi derularea lucrărilor avizate, mijloacele şi dotările necesare derulării fiecărei activităţi. De asemenea, va lua toate măsurile pentru evitarea degradării terenului şi a amenajărilor din perimetrul unde se vor organiza lucrările.

Protocolul se derulează pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea prelungirii prin act adiţional. AGERPRES