Primarul municipiului Satu Mare, Kereskenyi Gabor, propune Consiliului Local adoptarea unei hotărâri privind reducerea impozitului şi a taxelor pentru firmele şi proprietarii de clădiri a căror activitate a fost afectată în timpul stării de urgenţă.

„Cei care au avut cel mai mult de pierdut din cauza pandemiei au fost firmele din mediul privat. Noi, ca administraţie publică locală, trebuie să venim în ajutorul companiilor şi să oferim aceste facilităţi. Îmi doresc să acordăm reducerile maxime pe care legea ne dă voie”, a declarat edilul.

Astfel, administraţia a întocmit un proiect ce va fi supus dezbaterii publice, care prevede reducerea cu 50% a impozitului anual pe clădiri pentru perioada stării de urgenţă, pentru clădirile nerezidenţiale, folosite pentru activitatea economică proprie sau date în folosinţă, pentru desfăşurarea unor activităţi economice, dacă în perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă, a fost obligatoriu, potrivit legii, să fie întrerupă total activitatea economică sau dacă se deţine certificatul

pentru situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri prin care se certifică întreruperea parţială a activităţii economice. De asemenea, se propune scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri, pentru perioada stării de urgenţă, dacă în perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă utilizatorii clădirilor au fost obligaţi să îşi întrerupă total activitatea economică şi scutirea pentru perioada stării de urgenţă de la plata taxei pentru utilizarea temporară a locurilor publice (terase) de către firmele care au fost obligate să îşi întrerupă total activitatea economică.

Modul de acordare a facilităţilor va fi aprobat în Consiliul Local, cererile urmând să poată fi depuse până la data de 15.09.2020. AGERPRES