boscodeala__constantin.jpgAgenţia Naţională de Integritate a stabilit că primarul municipiului Buzău, Constantin Boşcodeală, s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 21 mai 2010 – 12 martie 2013, întrucât a deţinut simultan şi funcţia de reprezentant al Primăriei în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor SC Aquafor SA Buzău.

Potrivit unui comunicat al ANI remis miercuri, Constantin Boşcodeală a încălcat dispoziţiile art. 87, alin. (1), lit. f) din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora „funcţia de primar este incompatibilă cu funcţia de reprezentant al unităţii administrativ – teritoriale în adunările generale ale societăţilor comerciale de interes local”.

Conform prevederilor legale, „persoana faţă de care s-a constatat existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcţia ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcţie eligibilă, nu mai poate ocupa aceeaşi funcţie pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”. AGERPRES