armencea c-tin.jpgComisia Europeană a lansat „Convenţia primarilor” pentru energii regenerabile locale, menită să implice cetăţenii în lupta împotriva încălzirii globale, confirmând faptul că schimbările climatice sunt o realitate cauzată, în mare parte, de utilizarea energiei pentru activităţile umane.

Acest „Pact al primarilor”, considerat o prioritate în „Planul de acţiune al Uniunii Europene privind eficienţa energetică”, a fost semnat şi de primarul municipiului Adjud, Constantin Armencea.

Convenţia primarilor reprezintă o iniţiativă ambiţioasă a Comisiei Europene care le oferă celor mai avansate oraşe din punctul de vedere al eficienţei energetice din Uniunea Europeană, rolul de a atenua schimbările climatice prin punerea în aplicare a unor politici locale inteligente privind energiile regenerabile prin care se creează locuri de muncă stabile la nivel local, se îmbunătăţeşte calitatea vieţii cetăţenilor şi sunt abordate problemele sociale de importanţă majoră.

Prin semnarea acestui Pact, primarul municipiului Adjud se angajează:

– Să depăşească obiectivele stabilite de UE pentru 2020, reducând cu cel puţin 20% emisiile de CO2;

– Să prezinte planul de acţiune privind energia durabilă în termen de un an de la data oficială când a aderat la PACTUL PRIMARILOR;

– Să adopte structurile urbane, inclusiv prin alocarea de resurse umane suficiente, în vederea întreprinderii acţiunilor necesare;

– Să mobilizeze societatea civilă pentru a participa la dezvoltarea planului de acţiune, prezentând în linii generale politicile şi măsurile necesare pentru realizarea obiectivelor acestui plan;

– Să prezinte un raport de punere în aplicare cel puţin o dată la doi ani după prezentarea planului de acţiune, în scopuri de evaluare, monitorizare şi verificare;

– Să împărtăşească experienţa acumulată şi la alte unităţi administrativ-teritoriale ;

– Să organizeze „Zile ale energiei” sau zile ale „Pactului oraşelor” în cooperare cu Comisia Europeană şi cu alte părţi interesate, pentru a permite cetăţenilor să beneficieze în mod direct de posibilităţile şi avantajele rezultate din utilizarea mai inteligentă a energiei, precum şi să informeze cu regularitate mass-media locală cu privire la evoluţia planului de acţiune;

– Să participe în mod activ la Conferinţa europeană anuală a primarilor pe tema ” Energie durabilă pentru Europa”.

„Convenţia Primarilor” pentru energii regenerabile locale, iniţiativă la începutul anului 2008 s-a dovedit un adevărat succes, pe plan european, până la această dată 2000 de municipalităţii fiind deja angajate să depăşească obiectivul UE în materie de reducere a emisiilor. În acelaşi timp, face obiectul unei recunoaşteri politice importante din partea instituţiilor europene, atât prin frecventele referinţe la aceasta cât şi prin priorităţile de finanţare existente.