oprescu_sorin.jpgPe ordinea de zi a şedinţei ordinare de joi a Consiliului General al Municipiului Bucureşti (CGMB), convocată de primarul Capitalei, Sorin Oprescu, figurează o serie de proiecte de hotărâre care au fost respinse în mai multe rânduri în mandatul anterior.

Printre acestea se numără aprobarea contractării unor finanţări rambursabile interne sau externe în valoare totală de până la 800.000.000 euro sau echivalentul în lei, în vederea restructurării datoriei în valoare de până la 500.000.000 euro si contractarea de noi credite, dar şi aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Închidere Inelul Median de Circulaţie la Zona Nord/Autostrada Urbană – tronson Lacul Morii – Şoseaua Colentina”.

Consilierii generali vor mai lua în discuţie aprobarea listei imobilelor rămase de expropriat, a listei proprietarilor şi a sumelor individuale aferente despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere a imobilelor în vederea continuării şi finalizării lucrării de utilitate publică „Dublarea Diametralei N-S pe tronsonul Buzeşti-Berzei-Vasile Pârvan, etapa 1 din tronsonul Buzeşti-Berzei-Vasile Pârvan-B.P.Haşdeu-Uranus-Calea Rahovei”.

Un alt proiect de hotărâre vizează aprobarea măsurilor prioritare 2012-2015 şi a listei de investiţii prioritare 2012-2015 si pe termen lung, parte integrantă a Master Planului Sistemului de Canalizare al Municipiului Bucureşti, studiului de fezabilitate aferent proiectului „Finalizarea staţiei de epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare si a canalului colector Dâmboviţa (Caseta)”.

Preşedintele Asociaţiei Salvaţi Bucureştiul (ASB), Nicuşor Dan, îşi exprima miercuri, într-un comunicat remis AGERPRES, dezaprobarea faţă de mai multe puncte de pe ordinea de zi a şedinţei CGMB de joi, calificându-le drept „extrem de nocive pentru oraş”.
În opinia sa, preţul de execuţie pentru şoseaua lungă de 13,150 km, ce va închide inelul median de circulaţie la zona nord/autostrada urbană – tronson lacul Morii – şos. Colentina, adică 101,7 milioane euro pe km este uriaş, dacă se ia în calcul costul internaţional de execuţie al unei autostrăzi, care este de 3-10 milioane euro pe km.

Nicuşor Dan critică şi proiectul de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut de până la 800 milioane de euro sau echivalentul în lei, în vederea restructurării datoriei în valoare de până la 500 milioane euro şi contractarea de noi credite. „Contractarea unui credit de 500 milioane euro pentru refinanţarea creditului cu aceeaşi valoare scadent în 2015 este o operaţiune normală, însă pentru contractarea unui credit suplimentar de 300 milioane de euro, Primăria trebuie să arate cetăţenilor care vor fi proiectele în care vor fi cheltuiţi aceşti bani. O astfel de justificare nu există în expunerea de motive a hotărârii”, afirmă reprezentantul ASB. AGERPRES