Primăria municipiului Botoşani va sprijini financiar familiile cu venituri reduse ai căror copii au probleme oftalmologice, acordând acestora vouchere pentru achiziţia de ochelari, potrivit unui proiect de hotărâre care va fi discutat în şedinţa de joi a Consiliului Local.

Iniţiativa primarului Cosmin Andrei prevede „acordarea unor beneficii de asistenţă socială din bugetul local, sub formă de tichete de sprijin în valoare de 500 de lei, pentru confecţionarea unei perechi de ochelari de vedere, preşcolarilor şi elevilor din municipiul Botoşani pentru facilitarea accesului la educaţie”.

Potrivit proiectului, acordarea tichetelor va fi condiţionată de îndeplinirea simultană a mai multor condiţii, cum ar fi: beneficiarii sunt persoane cu vârste cuprinse între 4 şi 18 ani, cu domiciliul stabil în municipiul Botoşani, preşcolari şi elevi, încadraţi în sistemul de învăţământ de stat; venitul net mediu lunar pe membru de familie, pentru familia beneficiarului, realizat în luna anterioară celei în care s-a înregistrat cererea, este de maxim 1,6 ISR (Indicatorul Social de Referinţă).

Tichetele de sprijin se acordă la solicitarea scrisă a reprezentantului legal. De acest sprijin pot beneficia unul sau mai mulţi copii ai unei familii.

Valoarea nominală a tichetelor de sprijin se stabileşte anual, în funcţie de numărul de solicitări şi rezultatul evaluării acestora, cu încadrarea în bugetul alocat acţiunii. AGERPRES