Guvernul a adoptat, pe 4 august, o ordonanţă de urgenţă care creează cadrul legal prin care pachetele de acţiuni deţinute de către statul român la societăţile producătoare de agent termic să poată fi transferate cu titlu oneros către primării, se arată într-un comunicat al Executivului.  Conform sursei citate, transferul pachetelor de acţiuni se realizează cu îndeplinirea cumulativă a mai multor condiţii.

Astfel, unitatea administrativ-teritorială trebuie să fi solicitat, în baza hotărârii consiliului local sau Consiliului General al Municipiului Bucureşti, transferul pachetului de acţiuni deţinut de către statul român, prin Ministerul Energiei, la societăţile producătoare de agent termic.

Pot solicita transferul pachetului de acţiuni unităţile administraţiei publice teritoriale pentru care nu a fost deschisă procedura de insolvenţă în condiţiile legii. De asemenea, este necesară efectuarea unei analize tehnic-economice care să cuprindă justificarea operaţiunii şi efectele acesteia.

Transferul se efectuează cu respectarea normelor naţionale şi comunitare în materie de ajutor de stat şi concurenţă. Totodată, este necesar să fie exprimat acordul creditorilor în cazul în care acţiunile transferate sunt grevate de sarcini/garanţii, precum şi în cazul în care contractele de credit încheiate de societatea emitentă a acţiunilor stabilesc necesitatea unui astfel de acord în situaţia înstrăinării acţiunilor.

O altă condiţie este preluarea de către unităţile administrativ-teritoriale şi a eventualelor obligaţii financiare rezultate din împrumuturile contractate sau garantate de stat ale respectivei societăţi producătoare de agent termic.

„Unităţile administrativ-teritoriale pot depune oferte şi achiziţiona întreg pachetul de acţiuni deţinut de către statul român prin Ministerul Energiei la societăţile producătoare de agent termic, iar Ministerul Energiei va transmite o ofertă de vânzare către unitatea administrativ-teritorială care a solicitat transferul”, se spune în comunicat.

Potrivit sursei citate, preţul de ofertă al pachetului de acţiuni va fi stabilit în baza unui raport de evaluare de către un evaluator independent, ale cărui servicii vor fi achiziţionate de Ministerul Energiei. Plata preţului acţiunilor se poate face integral într-un termen de 30 de zile de la data semnării contractului sau în rate, pe o perioadă de maximum cinci ani, cu plata unui avans de cel puţin 30%.

„În situaţia plăţii în rate a acţiunilor, pentru garantarea diferenţei de preţ, unitatea administrativ-teritorială are obligaţia să constituie garanţii imobiliare şi/sau mobiliare care să reprezinte cel puţin 120% din valoarea respectivă sau ipotecă mobiliară asupra acţiunilor care fac obiectul contractului”, se spune în comunicat.

Elementele principale ale contractului de vânzare-cumpărare prin care se realizează transferul se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Executivul precizează că serviciul comunitar de utilităţi publice privind alimentarea cu agent termic în sistem centralizat este în responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice teritoriale, iar în prezent sunt situaţii în care operatorii economici care realizează producerea agentului termic necesar alimentării populaţiei cu apă caldă şi căldură sunt societăţi cu capital majoritar de stat ale căror acţiuni sunt administrate de Ministerul Energiei.

Pentru asigurarea alimentării cu agent termic, începând cu perioada de iarnă 2017 – 2018 este necesară realizarea de investiţii în infrastructura tehnico-edilitară, investiţii pentru care autorităţile publice locale sunt eligibile să acceseze granturi sau alte categorii de fonduri eligibile, se arată în comunicat. AGERPRES