Primăriile localităţilor cu depozite neconforme de deşeuri sunt sprijinite de CJ Braşov să obţină finanţare pentru închiderea acestora

Consiliul Judeţean Braşov sprijină primăriile localităţilor pe raza cărora se află depozite de deşeuri neconforme să depună, până în 10 iunie, cererile de finanţare către Administraţia Fondului de Mediu pentru a accesa sumele necesare închiderii acestora – una dintre priorităţile prevăzute în cadrul proiectului de management al deşeurilor, are stagnează din cauza contestaţiilor în instanţe.

Vicepreşedintele CJ Braşov, Imelda Tóásó, a declarat că proiectul este unul extrem de important pentru judeţ şi de aceea forul judeţean va face demersurile necesare “pentru a nu se pierde timp preţios şi a se risca pierderea unei finanţări europene”. Potrivit acesteia, proiectul a fost demarat din anul 2016, când s-a aprobat achiziţionarea serviciilor de consultanţă pentru pregătirea şi implementarea acestuia, însă procedura s-a blocat de mai multe ori.

“În timpul evaluării, am avut o contestaţie care a ajuns până la Curtea de Apel, dar a fost soluţionată în favoarea CJ. După finalizarea evaluării, după august 2018, ofertantul clasat pe locul II a contestat comunicarea, formulând o plângere la Tribunalul Braşov. Sentinţa a fost şi de această dată în favoarea CJ. La Curtea de Apel, s-a judecat, în acest an, recursul şi avem o sentinţă definitivă tot în favoarea CJ, dar în această săptămână am primit o citaţie de la ÎCCJ, prin urmare avem un ofertant care contestă în continuare această procedură de achiziţie, dorind să blocheze acest proiect. Consider că este un proiect foarte important pentru judeţul Braşov şi în acest sens nu putem permite ca un consultat să blocheze o astfel de investiţie. Prin urmare, împreună cu juriştii CJ pregătim o cerere de preschimbare a termenului, întrucât termenul a fost stabilit pentru 6 noiembrie şi nu dorim să pierdem timp preţios astfel încât să riscăm pierderea unei finanţări europene”, a explicat vicepreşedintele CJ Braşov.

Imelda Tóásó a subliniat că procesul de achiziţie a fost urmărit de observatorii desemnaţi de Autoritatea Naţională de Achiziţii Publice, iar toate procesele-verbale din timpul evaluării şi raportul final poartă semnătura lor, fără consemnarea vreunei abateri privind respectarea legislaţiei în domeniu.

“În condiţiile în care, prin această achiziţie urmărim angajarea unor specialişti care să contureze sistemul de management integrat al deşeurilor la nivelul judeţului, pornind de la situaţia actuală şi necesităţile din teren, până la realizarea investiţiilor care să ducă la modernizarea colectării, reciclării, tratării şi depozitării deşeurilor, şi astfel la respectarea normelor de mediu impuse la nivel european şi prin Tratatul de Aderare, şi implicit la protejarea sănătăţii locuitorilor din acest judeţ, consider de rea-voinţă acţiunea contestatarului care doreşte prin orice mijloace blocarea proiectului”, a afirmat Imelda Tóásó.

Ea a menţionat că, în 2017, s-au alocat fonduri UAT-urilor pe raza cărora se află depozitele neconforme, în vederea demarării procedurilor premergătoare închiderii, etape care au fost parcurse, iar în cursul acestei săptămâni s-a deschis o linie de finanţare prin Administraţia Fondului de Mediu. “Împreună cu Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ISO Mediu în Domeniul Salubrizării Localităţilor din judeţul Braşov sprijinim autorităţile locale, astfel încât până la data-limită de depunere, 10 iunie 2019, să aibă cererile de finanţare complete”, a spus vicepreşedintele CJ Braşov.

Valoarea contractului de consultanţă pentru proiectul “Sistemul de management integrat al deşeurilor din judeţul Braşov”, cu finanţare europeană, prin Programul Operaţional Infrastructura Mare 2014 -2020, a fost estimat la 5,4 milioane. AGERPRES