Primăriile din Sălaj aşteptate să depună documentaţiile pentru plata datoriilor către firme

Primăriile din Sălaj care au obligaţii de plată către diverşi operatorii economici sunt aşteptate să-şi depună la Direcţia Generală a Finanţelor Publice (DGFP) documentaţiile pentru stingerea acestor datorii, după ce judeţul a primit de la bugetul de stat, la rectificarea bugetară, 4.193.000 lei, iar termenul limită de depunere a dosarelor este peste mai puţin de o săptămână.
Preşedintele Consiliului Judeţean Sălaj, Tiberiu Marc, alături de directorul adjunct al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice (DGFP) Sălaj, Cornel Maghiar, au cerut, miercuri, în cadrul unei întâlniri cu reprezentanţii administraţiilor locale din judeţ, mobilizare şi operativitate maximă în întocmirea documentaţiilor în vederea achitării obligaţii de plată înregistrate de primării către unii operatorii economici, pentru utilizarea în întregime a sumei alocate Sălajului prin Ordonanţa Guvernului nr. 13 din 23 august 2012.

Prin această ordonanţă, judeţul Sălaj a primit de la bugetul de stat suma menţionată pentru achitarea unor obligaţii de plată faţă de operatorii economici, în scopul achitării arieratelor înregistrate în contabilitate ale unor unităţi administrativ-teritoriale şi instituţii publice finanţate integral din bugetele locale, din subordinea acestora, rezultate din relaţii cu operatori economici furnizori de bunuri, servicii şi lucrări, inclusiv cu operatorii economici care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat, precum şi a sumelor datorate şi neachitate de unităţile administrativ-teritoriale operatorilor economici care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat.

“Suma totală alocată judeţului Sălaj este de 4.193.000 lei. Scopul nostru este acela de a utiliza integral această sumă. Lucrul acesta nu va putea fi făcut decât dacă atât primăriile, cât şi operatorii economici faţă de care înregistrează arierate îşi dau tot concursul. Termenul limită până la care vom înregistra ultima cerere este 10 septembrie, ora 16,00. Aceste sume pot fi utilizate, exclusiv, pentru stingerea obligaţiilor fiscale restante ale acestor operatori economici faţă de care înregistraţi arierate. Documentaţia este foarte uşor de întocmit şi DGFP vă dă tot concursul pentru a o realiza într-un timp cât mai scurt. E vorba despre patru documente de bază: cerere, certificate de atestare fiscală, acord de principiu şi situaţia cu lucrările”, a precizat Cornel Maghiar.

Acesta a subliniat că, la nivelul DGFP, s-a deschis un registru special pentru înregistrarea cererilor în regim “primul venit, primul servit”, în limita bugetului alocat. Reprezentantul DGFP Sălaj a atras atenţia celor prezenţi asupra faptului că, în cazul în care firmele către care primăriile au restanţe nu au datorii la bugetul de stat, dar au datorii către alte companii, pot încheia contracte de cesiune a creanţelor şi să stingă acele obligaţii fiscale din sumele alocate OG 13/ 2012.

“Aceste firme, la rândul lor, pot şi ele, datorită decontării cu întârziere de către UAT-uri, să aibă datorii la alte firme, motiv pentru care pot încheia contracte de cesiune a creanţelor şi să stingă acele obligaţii fiscale. Baza legală este OUG 146/ 2002, articolul 6. Dacă există operativitate, toată documentaţia, inclusiv contractele de cesiune, poate fi întocmită într-o singură zi”, a precizat Cornel Maghiar.

În acelaşi context, preşedintele Consiliului Judeţean Sălaj, Tiberiu Marc, a precizat reprezentanţilor administraţiilor locale că este nevoie de mobilizare şi operativitate maximă pentru încadrarea în termenul stabilit, respectiv 10 septembrie 2012. AGERPRES