primar_generica_mic.jpgComisia locală pentru inventarierea terenurilorva fi condusă de primarul localităţii respective, în condiţii similare comisiei locale de fond funciar, conform unui proiect de lege adoptat, miercuri, în şedinţa de Guvern şi care urmează să fie transmis Parlamentului.

„Proiectul de lege adoptat de Guvern reglementează o serie de aspecte neclare ale Legii nr. 165/2013 pentru asigurarea celerităţii procesului de reconstituire a dreptului de proprietate. De asemenea, actul normativ prevede că la conducerea comisiei locale pentru inventarierea terenurilor să fie numit primarul comunei / oraşului / municipiului, în condiţii similare comisiei locale de fond funciar”, a informat biroul de presă al Executivului.

Proiectul modifică Legea 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România.

Până acum, comisia locală de inventariere era condusă de un reprezentant al Instituţiei Prefectului, din ea făcând parte, printre alţii, primarii, secretarii localităţilor, topografi sau referenţi agricoli, precum şi specialişti ai Oficiului de Cadastru sau ai Direcţiei Silvice.

În fiecare localitate, comisiile de fond funciar au obligaţia de a centraliza toate cererile de de restituire nesoluţionate, care vor fi înaintate comisiei judeţene de specialitate. Procesul de inventariere a terenurilor este prevăzut în legea 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire în natură sau prin echivalent a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist. AGERPRES