Primarii celor 12 localităţi de pe coridorul Autostrăzii Transilvania care traversează judeţul Mureş au promis, marţi, că vor finaliza în acest an planurile parcelare pentru terenurile expropriate pentru construirea autostrăzii, astfel încât proprietarii suprafeţelor respective să fie despăgubiţi.

Promisiunea a fost făcută de primari în cadrul unei întâlniri care a avut loc, marţi, la Instituţia Prefectului – Judeţul Mureş, la iniţiativa Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), la care au participat şi reprezentanţi ai Oficiului Naţional de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Mureş (OCPI Mureş).

„Mureşenii care au avut terenuri expropriate pe coridorul Autostrăzii Transilvania trebuie să îşi primească despăgubirile. Astăzi am avut o întâlnire de lucru cu reprezentanţii Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Oficiul Naţional de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Mureş şi primarii localităţilor de pe traseul autostrăzii. Fiecare primar a prezentat stadiul de realizare a planurilor parcelare, acesta fiind unul dintre cei mai importanţi paşi în procesul despăgubirilor. Am solicitat o muncă susţinută pentru întocmirea acestor documentaţii, respectarea termenelor oferite şi seriozitate maximă în abordarea acestor probleme. (…) Planurile parcelare sunt întocmite de către primării, avizate de către OCPI Mureş şi mai apoi incluse în documentaţia de despăgubire. (…) Potrivit primarilor prezenţi la întâlnire, până la finalul acestui an, toate planurile parcelare ar trebui să fie finalizate”, a precizat prefectul judeţului Mureş, Mara Togănel.

Directorul OCPI Mureş, Vasile-Marcel Grigore, a arătat că din cele 84 de sectoare cadastrale, de pe raza celor 12 unităţi administrativ-teritoriale, 43 au fost deja contractate de primării pentru lucrări de cadastru sistematic şi au asigurată finanţarea.

„La această dată, din totalul de 84 de sectoare cadastrale, din cele 12 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Mureş, un număr de 43 au fost deja contractate de primării pentru lucrări de cadastru sistematic, având asigurată finanţarea de la ANCPI prin Oficiul Naţional de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Mureş, in cadrul Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciară. Pentru restul sectoarelor cadastrale, in mare parte, au fost realizate sau sunt in execuţie planuri parcelare. Potrivit legii, noi aşteptăm depunerea acestor planuri parcelare, întocmite de către cele 12 Comisii Locale de Fond Funciar competente, aflate pe coridorul autostrăzii, urmând ca OCPI Mureş sa le recepţioneze şi sa deschisă cărţi funciare pentru imobilele adiacente autostrăzii, cu aceasta ocazie determinându-se şi suprafaţa expropriată pentru fiecare imobil in parte afectat de expropriere”, arătat directorul OCPI Mureş.

Potrivit reprezentantului CNAIR, pentru a se putea întocmi o documentaţie cadastrală cu poziţionare certă este nevoie ca toate planurile parcelare să fie întocmite de primării şi avizate de OCPI.

„Am discutat despre întocmirea tuturor forma lităţilor prevăzute de Legea 255/2010, astfel încât persoanele cu terenuri expropriate aflate pe coridorul autostrăzii Transilvania să îşi poată încasa despăgubirile. Conform legislaţiei în vigoare, pentru a putea întocmi o documentaţie cadastrală cu poziţionare certă este nevoie ca toate planurile parcelare să fie întocmite de primării şi avizate de OCPI. După ce sunt avizate aceste planuri parcelare se întocmesc documentaţiile cadastrale, iar ulterior CNAIR emite hotărârile şi procesele verbale prin care cetăţenii expropriaţi pot să îşi încaseze despăgubirile”, a declarat Alexandra Fuzesi, avocatul desemnat de CNAIR.

În judeţul Mureş Autostrada Transilvania este împărţită în mai multe loturi, Ungheni-Ogra, având o lungime de 10,1 kilometri, Ogra-Iernut, cu o lungime de 3,6 kilometri, care au fost date în folosinţă în anul 2018, lotul Iernut-Cheţani, cu o lungime de 17,9 kilometri, care este într-un stadiu avansat de execuţie, Câmpia Turzii-Cheţani, cu o lungime de 15,6 kilometri, care este în mare întârziere, precum şi tronsonul Târgu Mureş – Ungheni, 4,5 kilometri de autostradă şi 4,7 de kilometri de drum de legătură, pentru care, recent, s-a semnat contractul de execuţie. AGERPRES