Primarii din Deltă sunt consultaţi cu privire la redimensionarea zonelor strict protejate

Primarii tulceni au fost informaţi, luni, cu privire la proiectul unei hotărâri de Guvern privind delimitarea zonelor funcţionale cu regim diferenţiat de pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (RBDD), un punct de vedere oficial al autorităţilor locale urmând să fie făcut public săptămâna viitoare.
Preşedintele filialei tulcene a Asociaţiei Comunelor din România, Ştefan Ilie, le-a transmis luni primarilor unităţilor administrativ-teritoriale de pe teritoriul RBDD propunerile din hotărârea de Guvern privind redimensionarea zonelor strict protejate Istria-Sinoie şi Sacalin-Zătoane.

Conform proiectului hotărârii de Guvern, suprafaţa zonei strict protejate Istria-Sinoie va creşte de la 400 de hectare la 1.095 de hectare, urmând să se excludă amplasamentul cetăţii Histria, cu excepţia limitei de est a promontoriului, datorită faptului că zona include o populaţie importantă de reptile.

De asemenea, suprafaţa zonei strict protejate Sacalin-Zătoane va creşte de la 21.410 hectare la 21.600 de hectare, datorită importanţei acestui areal atât pentru unele specii de păsări şi reptile, cât şi pentru o specie de peşte, crap.

Consiliul ştiinţific al Administraţiei RBDD a aprobat încă din luna decembrie a anului 2010 revizuirea zonelor strict protejate din Rezervaţie, la momentul respectiv cele 20 de arii de acest tip din Deltă având o suprafaţă totală de 50.904 hectare, respectiv 8,7% din suprafaţa României.

Proiectul hotărârii de Guvern supus consultării autorităţilor publice locale vizează creşterea suprafeţelor ocupate de zonele strict protejate cu 885 de hectare şi are la bază un studiu întocmit de Institutul Naţional de Cercetare şi Dezvoltare Delta Dunării.

Zonele strict protejate din RBDD sunt, potrivit Administraţiei Rezervaţiei, eşantioane foarte puţin deranjate de intervenţiile omului, reprezentative pentru ecosistemele naturale, terestre şi acvatice din Delta Dunării, accesul turiştilor pe suprafeţele acestora fiind interzis. De altfel, exemplarele din speciile aflate în zonele strict protejate din Deltă se regăsesc pe tot cuprinsul Rezervaţiei. AGERPRES