Primarii cărora le încetează mandatul în urma unor condamnări ar putea suporta cheltuielile legate de anticipate

senat1.jpgPrimarii cărora le încetează mandatele din cauza unei condamnări vor fi obligaţi să suporte cheltuielile alegerilor anticipate, potrivit unui proiect de lege depus la Senat. În cazul în care condamnarea a survenit în urma unei proceduri judiciare aflate în curs la data depunerii candidaturii pentru această funcţie, atunci primarii vor suporta, alături de partidul sau alianţa care i-a propus, aceste cheltuieli sau singuri dacă au candidat independent.

Primarii care au fost condamnaţi în urma unei proceduri judiciare declanşate după începerea mandatului vor fi obligaţi să suporte singuri costurile organizării alegerilor anticipate.
Propunerea legislativă a fost iniţiată de deputaţii neafiliaţi Viorel-Ionel Blăjuţ, Mihai Deaconu, Daniel Fenechiu şi Răzvan-Ionuţ Tănase.

Proiectul mai prevede că propunerile de candidaţi la funcţiile de primar vor trebui însoţite de declaraţiile de acceptare a candidaturii, declaraţiile de avere, de interese, declaraţiile pe propria răspundere privind calitatea de lucrător al securităţii sau de colaborator al acesteia şi declaraţiile pe propria răspundere cu privire la existenţa sau inexistenţa unei urmăriri penale împotriva candidatului sau situaţii de incompatibilitate ori conflict de interes constatate de ANI, semnate şi datate de candidaţi, precum şi de copiile actelor de identitate ale acestora.

În situaţia în care candidatul la funcţia de primar face obiectul unor proceduri judiciare penale ori se găseşte în stare de incompatibilitate sau conflict de interese constatat de ANI, acesta va indica în declaraţia pe proprie răspundere infracţiunile pentru care este urmărit penal şi stadiul urmăririi penale sau judecăţii sau obiectul constatărilor ANI, precum şi angajamentul ca, în ipoteza în care finalizarea procedurii judiciare ar genera vacantarea funcţiei de primar obţinute în urma alegerilor, se va obliga să suporte singur, în situaţia unei candidaturi independente, sau în solidar cu partidul, alianţa politică sau electorală care îl propune, toate costurile generate de organizarea alegerilor anticipate, mai prevede proiectul.

De asemenea, în situaţia în care din declaraţia unui candidat susţinut de un partid sau de o alianţă politică sau electorală rezultă că acesta face obiectul unei proceduri judiciare penale sau a fost declarat de ANI incompatibil sau în conflict de interese la data depunerii candidaturii sale la funcţia de primar, partidul său sau alianţa care l-a propus are obligaţia, sub sancţiunea respingerii înregistrării candidaturii, să prezinte o declaraţie semnată de conducătorul statutar al partidului politic sau al alianţei, prin care confirmă că au cunoştinţă de situaţia juridică a candidatului şi se obligă ca, în ipoteza în care finalizarea procedurii judiciare ar genera vacantarea funcţiei de primar, obţinută în urma alegerilor, să suporte solidar cu candidatul propus toate costurile generate de organizarea alegerilor anticipate.
Achitarea costurilor generate de organizarea de alegeri anticipate se va face în temeiul unui ordin emis de prefect, în baza calculului întocmit de unitatea administrativ-teritorială, se mai arată în proiect.
“Recentele alegeri locale din 5 iunie au reliefat – şi nu pentru prima dată – o situaţie în care mai mulţi candidaţi aflaţi în cursul unor proceduri judiciare penale – urmăriţi penal sau chiar trimişi în judecată, unii dintre aceştia chiar aflaţi în arest preventiv, au candidat la funcţia publică de primar sau consilier, parte dintre aceştia fiind chiar aleşi”, au arătat iniţiatorii în expunerea de motive a proiectului.
Aceştia consideră că nu este firească cheltuirea banului public pentru organizarea alegerilor anticipate în acest caz.

”Nu este firesc să cheltuim banul public pentru a organiza alegeri generate de vacantarea funcţiei de primar generate de condamnarea acestuia prin hotărâre judecătorească definitivă privativă de libertate, incompatibilitate sau pierderea drepturilor electorale stabilită prin sentinţă penală definitivă. Responsabilizarea candidaţilor şi a partidelor/alianţelor care îi susţin este o prioritate pentru evoluţia democraţiei, iar respectul pentru banul public impune ca acesta să fie recuperat, ori de câte ori cheltuirea este generată de culpa cuiva”, susţin iniţiatorii.
Senatul este prima Cameră sesizată cu acest proiect. AGERPRES