Primarii au obligaţia să îndeplinească dispoziţiile birourilor electorale privind îndepărtarea materialelor electorale amplasate ilegal

Primarii au obligaţia să îndeplinească dispoziţiile birourilor electorale privind îndepărtarea materialelor de propagandă electorală amplasate în mod ilegal pe domeniul public, în cel mult 48 de ore de la data comunicării acestora, conform unei decizii de joi a BEC.

Îndepărtarea materialelor de propagandă electorală de orice tip din şi de pe clădirea sediului secţiei de votare se solicită de preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare şi se aduce la îndeplinire de persoanele desemnate de primari în cel mult două ore de la comunicarea acestei solicitări.

Potrivit BEC, Poliţia locală asigură integritatea panourilor şi a afişelor electorale amplasate legal. În unităţile administrativ-teritoriale unde Poliţia locală nu a fost constituită, integritatea panourilor şi afişelor electorale amplasate legal este asigurată de organele de ordine publică din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor. Dosarele cuprinzând procesele verbale cu rezultatele alegerilor se transportă sub paza personalului structurilor MAI. Accesul în cabina de vot cu orice fel de aparate, în scopul înregistrării sau preluării de imagini, este interzis.
BEC a mai decis ca în ziua votării, între orele 7,00-21,00, să fie interzise comercializarea sau consumul de băuturi alcoolice pe o distanţă de 500 de metri în jurul localului secţiei de votare.
Primarii au obligaţia, potrivit legii, de a pune la dispoziţia partidelor politice, alianţelor politice sau alianţelor electorale, la cerere şi pe cheltuiala acestora, copii ale listelor electorale permanente, numai dacă fac dovada, în scris, că sunt înregistrate ca operatori de date cu caracter personal la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
Al doilea exemplar de pe lista electorală permanentă, predat potrivit legii de către primar preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare, se va pune la dispoziţia alegătorilor spre consultare, fără a fi afişat.

BEC precizează că această decizie este obligatorie pentru toate autorităţile, instituţiile publice, birourile electorale şi organismele cu atribuţii în materie electorală, precum şi pentru toţi competitorii electorali.

BEC a adoptat, în şedinţa de joi, o decizie privind unele măsuri pentru exercitarea dreptului de vot, precum şi pentru buna organizare a alegerilor parlamentare din 9 decembrie 2012. AGERPRES