Primăria Timişoara a lansat o licitaţie pentru amenajarea spaţiilor verzi

Primăria municipiului Timişoara a lansat o licitaţie de 140,21 milioane lei (29,3 milioane euro), fără TVA, pentru amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi, potrivit unui anunţ publicat pe platforma SICAP.

Primăria vizează încheierea de acorduri-cadru de “întreţinere şi amenajare a parcurilor, scuarurilor, spaţiilor verzi, sistemelor de irigare, locurilor de joacă şi canisitelor (spaţii de recreere pentru câini – n.r.), tăieri de corecţie, elagare şi defrişare arbori de pe domeniul public al Municipiului Timisoara pe 3 zone (I, II si III)” – 3 loturi.

Printre persoanele cu funcţie de decizie din cadrul autorităţii contractante este şi primarul Nicolae Robu.

“Ofertantul va prezenta lista serviciilor prestate în cel mult ultimii 3 ani (raportat la data limită de depunere a ofertelor), care să conţină valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent dacă aceştia din urma sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi”, se arată în anunţ.

Tipul procedurii este licitaţie deschisă, iar termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 4 martie.