Primăria Sectorului 6 ar putea înfiinţa o societate cu răspundere limitată, în scopul realizării de microproiectare urbană şi peisagistică, conform unui proiect supus dezbaterii publice.

Potrivit acestuia, se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 6 în vederea înfiinţării unei societăţi cu răspundere limitată, cu capital integral public, în scopul realizării de microproiectare urbană şi peisagistică.

„La nivelul Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti se doreşte realizarea şi implementarea unor proceduri standardizate în cadrul lucrărilor de amenajare a spaţiului public de mici dimensiuni care să asigure timpi reduşi de proiectare şi implementare şi în acelaşi timp să permită administraţiei un control ridicat asupra calităţii soluţiilor propuse”, se arată în referatul de aprobare.

Prin înfiinţarea unui SRL, se explică în document, va fi posibilă crearea, organizarea şi menţinerea la zi a unei baze de date centralizate cu studiile şi proiectele întocmite pentru spaţii publice de mici dimensiuni ce va putea fi folosită la analizarea situaţiei din teren şi la stabilirea investiţiilor viitoare.

Alte avantaje invocate sunt: crearea unui colectiv multidisciplinar care să verifice dacă proiectele propuse asigură „o coerenţă de imagine şi spaţialitate” a ţesutului urban; asigurarea unei „celerităţi ridicate” în comunicarea dintre factorii decizionali din administraţia publică şi proiectanţi; coordonarea şi realizarea de ghiduri, direcţii, modele, tipologii de amenajări şi peisaje care să uşureze procesul de proiectare.

„Primăria Sectorului 6 va avea un control ridicat asupra proiectării şi astfel ne vom putea asigura că ceea ce se discută iniţial în faza de concept va fi dus la final”, se mai arată în documentul semnat de primarul Ciprian Ciucu. AGERPRES