Primăria Sectorului 6 anunţă pe SICAP licitaţie pentru furnizarea unui sistem de supraveghere şi monitorizare video, în cadrul unui contract desfăşurat pe durata a cinci ani. Valoarea totală estimată este de 38.659.531 lei.

„Obiectul contractului ce rezultă din această procedură îl reprezintă furnizarea unui sistem de supraveghere şi monitorizare video integrat pe teritoriul administrativ al Sectorului 6, inclusiv elaborarea proiectului tehnic şi operaţiuni de instalare, testare, punere în funcţiune”, prevede anunţul.

Durata contractului de furnizare este de 60 de luni, din care:

* elaborarea proiectului tehnic de execuţie / avizele: lunile 1 – 6;

* livrarea, inclusiv operaţiunile de instalare, testare, punere în funcţiune, comunicaţii/ date: lunile 7 – 24;

* comunicaţii/ date, subscripţii, suport şi mentenanţă hardware/ software: lunile 25 – 60.

În vederea atribuirii, componenta financiară reprezintă 80%, iar componenta tehnică (experienţa profesională a managerului de proiect, a inginerului de sisteme de securitate şi a specialistului în tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor) – 20%.

Ofertantul trebuie să dovedească o medie a cifrei de afaceri globale pentru ultimele trei exerciţii financiare încheiate, respectiv 2018, 2019 şi 2020, de cel puţin 38.659.531 lei.

Termenul limită pentru primirea ofertelor este 13 iulie. AGERPRES