Pentru a oferi o cat mai buna informare cetatenilor din sector, in cadrul Primariei sectorului 4 au fost amplasate 2 infochioscuri, unul in cadrul directiei de Relatii cu Comunitatea Locala iar altul in cadrul Serviciului de Informatii si Relatii Publice.
Infochioscurile promoveaza principalele servicii oferite cetatenilor de primarie, furnizand acestora informatii despre urbanism si amenajarea teritoriului, cadastru si fond funciar, asociatii de proprietari, spatiu locative, gospodarie comunala, autorizare libera initiativa, relatii cu ONG-urile, servicii sociale, protectia mediului etc.

Informatiile de interes public oferite de infochioscuri pot fi accesate si de institutiile guvernamentale si neguvernamentale. Ideea care a stat la baza realizarii acestor puncte de informare a fost aceea potrivit careia cetatenii cu cat sunt mai bine informati in privinta drepturilor legale pe care le au, cu atat mai mult se implica in actiunile sociale. De asemenea, in incercarea de a oferi o buna informare contribuabililor din sector, Directia de Generala de Impozite si Taxe Locale sector 4 a instalat infochioscuri la toate cele 3 sedii pe care le detine. Acestea ofera informatii despre programul directiei, debitele personale precum si despre modalitatile de plata pe care le are la dispozitie orice contribuabil. Infochioscurile directiei mai sus amintite pot fi utilizate de persoanele fizice si juridice care au obtinut numele utilizatorului si parola, in conditiile legii.