Primăria Sectorului 3 doreşte înfiinţarea unui SRL în domeniul asistenţei medicale

Consiliul Local al Sectorului 3 a adoptat în şedinţa de pe 14 ianuarie un proiect de hotărâre prin care solicită Consiliului General împuternicirea de a înfiinţa o societate de interes local cu răspundere limitată având ca scop prestarea de activităţi de asistenţă medicală.

Potrivit referatului de aprobare, în urma analizării activităţilor desfăşurate de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3, s-a constatat necesitatea includerii unor servicii medicale complementare celor acordate în prezent.  Conform raportului de specialitate, ar fi vorba despre o structură specializată, permiţând accesul facil al cetăţenilor din categorii defavorizate la servicii medicale, care să ofere următoarele servicii:  – îngrijire socio-medicală la domiciliul persoanelor vârstnice în vederea menţinerii acestora în familie şi a prevenirii instituţionalizării;  – efectuarea în regim de urgenţă a demersurilor şi analizelor medicale necesare admiterii în colectivitate pentru persoanele fără adăpost asigurate/neasigurate medical, precum şi pentru copiii pentru care se impune dispunerea măsurii de plasament în regim de urgenţă la un asistent maternal/serviciu rezidenţial;  – asigurarea de servicii/intervenţii medicale în regim ambulatoriu pentru persoanele nedeplasabile/greu deplasabile aflate în evidenţa instituţiei;  – asigurarea de servicii/intervenţii medicale, evaluări medicale de specialitate, eliberare adeverinţe de sănătate persoanelor aflate în situaţii de criză ca urmare a calamităţilor (incendiu, inundaţii etc) care din motive independente de voinţa lor nu pot accesa serviciile medicale (lipsa act identitate, cârd sănătate, etc);  – asigurarea de servicii/intervenţii medicale în regim ambulatoriu victimelor violenţei în familie, beneficiare ale adăpostului destinat acestora, aflat în structura Direcţiei;  – evaluări medicale de specialitate necesare depunerii dosarelor de încadrare în grad de handicap pentru copii şi adulţi;  – acordarea de servicii medicale copiilor şi persoanelor adulte/vârstnice aflate în centrele rezidenţiale din subordinea DGASPC S3;  – acordarea de servicii medicale copiilor şi familiilor aflate în evidenţa instituţiei prin programele derulate în vederea prevenirii abandonului/instituţionalizării.

Consilierul local USR Liviu Mălureanu şi-a exprimat rezerva faţă de oportunitatea înfiinţării unei astfel de societăţi.  “Vorbim despre o societate de asistenţă medicală. Aici orice greşeală, practic, poate costa vieţi. Din păcate, societăţile care au fost înfiinţate de către Consiliul Local Sector 3 nu au avut cel mai grozav început. Încă unele, şi acum, încearcă să îşi găsească scopul în viaţă şi tot îşi schimbă obiectul de activitate. Numai de curând am aflat că site-urile câtorva societăţi au fost sparte, în condiţiile în care avem o firmă de IT care gestionează aceste site-uri. (…) Avem firme specializate, avem operatori privaţi. E o piaţă pe acest domeniu. Este cine să se ocupe de partea asta”, a spus el.

În opinia liberalului Ioan Voinea, prin acest proiect se depăşesc”cu mult” atribuţiile unei administraţii locale.  “Dacă la strânsul gunoiului încă bâjbâim după un an de zile, vă daţi seama că nu e de joacă cu un astfel de SRL, luat de la început. De aceea, cred că trebuie să fim foarte atenţi dacă ne asumăm acest tip de serviciu sau nu. Părerea mea este că ne hazardăm şi ne depăşim cu mult atribuţiile unei administraţii locale”, a declarat el. AGERPRES