Primăria Sectorului 3 anunţă pe SICAP licitaţie pentru lucrări de consolidare seismică şi renovare energetică a blocurilor, valoarea totală a acordului-cadru fiind estimată la 3.198.477.715 lei.

Suprafaţa maximă vizată este de 2.562.601 mp. Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 88,8 milioane lei fără TVA, cantitatea fiind de 43.342 mp.

„Frecvenţa contractelor ce urmează să fie atribuite: 80 contracte subsecvente/4 ani. Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a încheia mai multe sau mai puţine contracte, în funcţie de necesităţi”, conform anunţului.

În vederea evaluării ofertelor, componenta financiară va reprezenta 58%, experienţa managerului de proiect – 10%, perioada de garanţie a lucrărilor – 12%, gradul de adecvare a graficului general de realizare a investiţiei publice – 10%, demonstrarea unei metodologii corespunzătoare pentru obţinerea asigurării că lucrările sunt realizate la parametrii calitativi solicitaţi – 10%.

Durata contractului este de patru ani.

Ofertantul va prezenta media cifrei de afaceri generale pentru ultimele trei (2019, 2020, 2021) exerciţii financiare disponibile, de cel puţin 176.000.000 lei.

Operatorii economici participanţi trebuie să demonstreze că în ultimii cinci ani au executat şi dus la bun sfârşit lucrări similare de aceeaşi natură şi complexitate, respectiv lucrări de construcţii civile cel puţin din categoria de importanţă „C” în valoare totală de 88.000.000 lei fără TVA, reprezentând valoarea cumulată din cadrul a maximum trei contracte.

Termenul limită pentru primirea ofertelor este 2 august. AGERPRES