Primăria Sectorului 1 anunţă pe SICAP licitaţie pentru studiul de fezabilitate al Promenadei Verzi, la o valoare estimată de 3.997.656 lei.

Primăria vrea să contracteze servicii pentru elaborarea unui studiu al zonelor perimetrale pentru lacurile Străuleşti, Griviţa şi Băneasa în vederea amenajării circuitelor turistice şi de recreere în proximitatea acestora.

„Prin realizarea lucrărilor de consolidare ale malurilor se va asigura integritatea construcţiilor existente din întregul ansamblu, va creşte potenţialul amenajării în ceea ce priveşte asigurarea activităţilor de agrement şi o dezvoltare favorabilă a acestora în viitor, se va spori siguranţa oamenilor, se va îmbunătăţi regimul de exploatare şi a funcţionalităţii lacului şi, implicit, al întregului ansamblu hidrotehnic în care este parte integrantă”, prevede anunţul.

La evaluarea ofertelor, componenta financiară va reprezenta 40%, experienţa personalului cheie – 20%, demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului, precum şi o planificare adecvată a resurselor umane şi a activităţilor – 40%.

Durata contractului este de 16 luni, iar termenul limită pentru primirea ofertelor este 7 noiembrie.

În octombrie 2021, consilierii municipali ai Capitalei au împuternicit Consiliul Local al Sectorului 1 să încheie un protocol de colaborare cu Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti (ALPAB), în scopul realizării obiectivului de investiţii Promenada Verde, care are în vedere amenajarea unui coridor de mobilitate pietonală şi ciclistică de-a lungul malurilor lacurilor Băneasa, Griviţa şi Străuleşti.

Conform protocolului, ALPAB realizează lucrări în vederea igienizării şi îngrijirii spaţiului aferent luciului de apă şi a spaţiilor adiacente.

Sectorul 1 întreprinde măsuri în vederea întreţinerii, amenajării sau reamenajării spaţiilor verzi aferente lacurilor. Totodată, va realiza lucrări tehnice (pontoane, blocuri plutitoare de beton hidrotehnic, alte mijloace tehnico-inginereşti) care să asigure accesul continuu pe domeniul public aferent malurilor lacurilor Băneasa, Griviţa, Străuleşti, în zonele care în care acesta este restricţionat din cauza configuraţiei malurilor şi/sau a proprietăţilor private, cu acordul ALPAB în calitate de administrator. AGERPRES