Primăria Sectorului 6 urmează să împrumute 150 de milioane de lei, conform unui proiect supus dezbaterii publice pe site-ul instituţiei şi care va fi dezbătut în şedinţa de luni a Consiliului local.

„Se aprobă contractarea şi garantarea unei/unor finanţări rambursabile interne în valoare de până la 150.000.000 lei, cu o perioadă de tragere de până la 3 ani, o perioadă de graţie de până la 3 ani şi cu o perioadă de maturitate de până la 20 de ani”, prevede proiectul.

Conform referatului de aprobare, după finalizarea a trei „ample” programe de reabilitare, Sectorul 6 îşi propune continuarea investiţiilor în acest domeniu. În vederea asigurării surselor de finanţare, se propune contractarea unui/unor împrumuturi de până la 150.000.000 lei, pentru realizarea investiţiilor aferente unui număr de 60 blocuri de locuinţe, cu o valoare totală de 546.835.328 lei.

Pentru finanţarea unora dintre aceste obiective „există mai multe surse legal constituite, însă fără a fi dublată finanţarea lor”, se arată în document.

„Împrumutul/împrumuturile vor fi contractate şi trase în funcţie de necesităţile proprii, precum şi de avizările Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale, fără a depăşi plafonul maxim de 150.000.000 lei (soldul maxim al facilitaţii/facilităţilor) şi trageri totale, în sistem revolving, în valoare maximă de 200.000.000 lei. Finanţarea prin datorie permite derularea simultană a mai multor proiecte de investiţii, ceea ce conduce la darea acestora în exploatare într-un termen cât mai scurt şi contribuie în mod substanţial la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale populaţiei”, se explică în referatul de aprobare.

Din raportul de specialitate reiese că soldul creditelor pe care Sectorul 6 le are în derulare, estimat la data de 31 iulie, este în sumă de 1.390.545.791 lei.

Capacitate maximă legală de îndatorare aferentă anului 2023, calculată în conformitate cu reglementările legale în vigoare, este de 281.283.280 lei.

„Astfel, considerând capacitatea anului 2023 constantă până la maturitatea finanţărilor în derulare, precum şi sumele rămase de tras din finanţările în derulare, gradul de îndatorare maxim al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti aferent Serviciului Datoriei Publice prezente este atins în anul 2026, fiind de 21,1%. În situaţia în care se exclud din calculul gradului de îndatorare finanţările acordate pentru derularea unor proiecte ce beneficiază de fonduri externe nerambursabile, vârful este de 19,5% atins tot în anul 2026″, menţionează sursa citată. AGERPRES