Primăria municipiului Roman a anunțat organizarea concursului de ocupare a postului de administrator public al Primăriei Roman. Administrația publică locală a funcționat un an și jumătate fără city manager, iar luna trecută în Consiliul Local au fost aprobate condițiile de angajare și atribuțiile pe care le va avea city managerul Romanului.

Postul poate fi ocupat de o persoană care are: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; vechime în muncă minim 15 ani; vechime în funcții de conducere de minim 10 ani; abilități, calități și aptitudini: organizare și coordonare; capacitate de analiză şi sinteză, control, planificare şi acţiune strategică; lucru eficient în echipă; bună capacitate de relaţionare cu superiorii, subordonaţii şi publicul în general; responsabilitate personală, capacitate de consiliere şi îndrumare; abilităţi de mediere şi negociere; gestionarea eficientă a resurselor alocate; comportament etic/integritate și cunoştinţe de operare pe calculator: nivel mediu.

Ocuparea postului de administrator public al municipiului Roman se face prin concurs, care constă în trei etape succesive, după cum urmează: selecţia dosarelor de înscriere, pe baza îndeplinirii cumulative a criteriilor, proba scrisă și interviul. Selecţia dosarelor care se face în termen de maximum două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor. Proba scrisă se va desfășura la data de 9 ianuarie 2019, iar interviul va fi susţinut în termen de maximum patru zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Numirea în funcție se face prin dispoziția primarului, pe perioadă determinată, dar nu mai mult decât mandatul acestuia. Administratorul public va îndeplini atribuțiile specifice în baza unui contract de management încheiat cu primarul municipiului Roman, city managerul având nu mai puțin de 37 de atribuții.