Primăria Ploieşti a anunţat semnarea contractului de finanţare pentru un proiect de infrastructură rutieră în zona Nord-Vest a municipiului, în valoare de peste 98 de milioane de lei, bani europeni.

Proiectul „Creşterea mobilităţii traficului prin realizarea terminalului multimodal NordVest, incluzând şi spaţii de parcare pentru moduri de transport auto şi biciclete (Zona Spital Judeţean)” este finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020.

„Obiectivul general al acestui proiect, de care va beneficia Municipiul Ploieşti, constă în asigurarea unui serviciu eficient de transport public de călători, în vederea reducerii numărului de deplasări cu transportul privat (cu autoturisme) şi reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transport. Astfel, prin intermediul acestui proiect se va asigura în primul rând creşterea calităţii şi siguranţei transportului public în Municipiul Ploieşti, obiectiv care se va realiza în decurs de 24 luni de la semnarea contractului de finanţare”, precizează Primăria Ploieşti.

În cadrul proiectului va fi construită o clădire staţie capăt de linie cu sală de aşteptare, case de bilete, grupuri sanitare, punct sanitar, camera pentru mama şi copil, zonă destinată şoferilor, camere tehnice, spaţiu interior de joacă pentru copii, spaţiu pentru dispeceratul sistemului de management al traficului. De asemenea, vor fi amenajate peroane de îmbarcare/debarcare pentru călători, vor fi instalate panouri de afişare electronice în staţii şi va fi realizată o parcare pentru autoturisme, de tip „park and ride”.

„Un alt obiectiv important urmărit prin punerea în aplicare a proiectului este scurtarea timpului de călătorie pentru transportul public şi reducerea congestiei din traficul rutier (…). Măsurile prevăzute pentru a fi implementate în acest context sunt  următoarele: realizarea dispeceratului pentru sistemul de management al traficului şi e-ticketing (…); instalarea de senzori de detecţie a traficului, de module de comunicaţie cu elementele de semaforizare, de module de detecţie a poziţiei în trafic; realizarea de lucrări de upgrade (modernizare) a sistemului de semaforizare pentru un număr de 13 intersecţii”, precizează comunicatul Primăriei Ploieşti.

Tot în cadrul acestei investiţii este prevăzută reconfigurarea străzii Găgeni prin extinderea carosabilului zonei ce include bucla căii de rulare a tramvaiului şi intrarea spitalului judeţean, în scopul integrării peroanelor tramvaielor în zona de transfer multimodal; amenajarea a trei parcări de biciclete; realizarea unei piste de biciclete.

Durata de implementare a proiectului este de 24 de luni de la semnarea contractului de finanţare, iar valoarea totală este de 98,2 milioane de lei. AGERPRES