Primăria Piatra Neamţ a adoptat un normativ pe baza căruia vor fi administrate imobilele proprietate publică a municipiului în care funcţionează învăţământul preuniversitar, ca urmare a investiţiilor majore ce au avut loc în domeniu.

Potrivit acestui normativ, consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar vor administra clădirile şi terenurile în care îşi desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ preuniversitar, iar directorii vor asigura condiţiile de protejare şi gestionare corectă a patrimoniului unităţii de învăţământ. Intervenţiile de orice fel asupra imobilelor sau demolarea anexelor existente se vor realiza numai cu aprobarea prealabilă a primăriei, după obţinerea tuturor avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor prevăzute de lege.

Tot primăria va pune la dispoziţie experţi pentru lucrările de reparaţii curente, reparaţii capitale şi investiţii viitoare în aceste unităţi şi va numi comisia care va selecţiona ofertele, va superviza desfăşurarea licitaţiilor aferente prestărilor de servicii, realizării de investiţii şi achiziţionării de bunuri cu finanţare de la bugetul local. În cazul finanţării de la bugetul Ministerul Educaţiei, din comisie va face parte şi directorul unităţii de învăţământ care a fost finanţată. Din comisia pentru recepţionarea lucrărilor de reparaţii curente, reparaţii capitale şi investiţii finanţate de la bugetul local şi de la MECI vor face parte şi reprezentanţi ai unităţii şcolare, desemnaţi de către consiliul de administraţie.

În funcţie de necesităţi, la cererea scrisă şi motivată a directorilor unităţilor de învăţământ, municipalitatea poate dispune ca o unitate de învăţământ (sau o parte a acesteia) să-şi desfăşoare activitatea în alte imobile, cu avizul Inspectoratului Şcolar. Unităţile de învăţământ care obţin venituri proprii din organizarea de cursuri şi activităţi sportive de către cadre didactice de la unitatea respectivă în sălile de curs şi în sălile de sport (cursuri şcoli postliceale şi de maiştri, şcoală şoferi amatori şi profesionişti, activităţi cu caracter sportiv, etc), sau din închirierea spaţiilor disponibile,
Vor plăti 50% din încasările realizate pentru cheltuielile privind asigurarea cu utilităţi (energie electrică, termică, apă-canal, deşeu menajer) a unităţii în care se desfăşoară astfel de activităţi.

Din comisiile de licitaţie organizate pentru închirierea spaţiilor disponibile din unităţile de învăţământ vor face parte doi membri din cadrul primăriei, iar tariful minim pentru închiriere este cel stabilit prin Hotărârea Consiliului Local. Contractele vor avea avizul Inspectoratului Şcolar Neamţ şi aprobarea primăriei. Unităţile şcolare care deţin internate cu cantine şi minihotel vor stabili în cadrul Consiliului de administraţie taxa de cazare/elev său persoană astfel încât plata cheltuielilor cu utilităţile privind cazarea şi prepararea hranei (energie electrică, termică, apă-canal, deşeu menajer) să se facă din aceste venituri.