Primăria şi Consiliul Local Piatra Neamţ lansează concursul de proiecte cu finanţare nerambursabilă de la bugetul local pentru activităţi nonprofit pe anul 2010.

Administraţia locală finanţează cu suma de 1.325.000 lei, cuprinsă în bugetul local pe acest an, proiecte venite din partea cetăţenilor pietreni (persoane fizice şi juridice) pentru activităţi culturale, pentru cultele religioase, pentru acţiuni sportive şi activităţi de implementare a programelor sportive de utilitate publică, pentru protecţia mediului, pentru activităţi de tineret.

Suma de bani este repartizată în conformitate cu programul anual al finanţărilor nerambursabile, după cum urmează: domeniul cultură – 500.000 lei, domeniul social – 15.000 lei, domeniul educaţie civică – 15.000 lei, domeniul protecţia mediului – 15.000 lei şi pentru domeniul sport – 780.000 lei. În atenţia celor ce s-au gândit deja ce proiecte să depună la primărie pentru a primi finanţare, evenimentele cu impact puternic pozitiv asupra comunităţii sunt considerate prioritate.

„Fondul pentru finanţarea nerambursabilă a nevoilor culturale de urgenţă, constituit conform Ordonanţei nr. 2/2008, reprezentând un procent de 5 % din bugetul alocat finanţărilor nerambursabile în domeniul cultural, este de 25.000 lei. Finanţarea nerambursabilă nu poate depăşi 90% din costurile eligibile totale ale proiectului. Diferenţa trebuie să fie finanţată din resurse proprii ale solicitantului sau ale partenerilor acestuia, sau din alte surse. Fiecare solicitant trebuie să contribuie cu un aport propriu de cel puţin 10% din costurile totale eligibile ale proiectului, integral în numerar. Contribuţia în natură nu este eligibilă, se atrage atenţia solicitanţilor că nivelul lor de implicare financiară este un criteriu de punctaj; cu cât acesta este mai mare (decât procentul minim de 10%) cu atât punctajul obţinut la evaluare va fi mai bun”, explică reprezentanţii Primăriei Piatra Neamţ.

Proiectele vor fi depuse la sediul Primăriei, în vederea demarării selecţiei de proiecte. Anual, din bugetul municipiului Piatra Neamţ se alocă o anumită sumă de bani destinată sprijinirii proiectelor societăţii civile. După expirarea termenului de depunere a proiectelor (6 aprilie), va avea loc evaluarea şi selecţionarea acestora, de către o comisie a Consiliului Local, după care vor intra în plenul acestuia. În maxim 60 de zile de la data comunicării rezultatului sesiunii de selecţie, se încheie un contract de finanţare între Consiliul Local Piatra Neamţ şi solicitantul selecţionat. Solicitanţii trebuie să fie persoane fizice sau juridice fără scop patrimonial, asociaţii ori fundaţii constituite conform legii.

Fiecare solicitant trebuie să aducă o contribuţie de minim 10% din costurile totale ale proiectului în numerar şi să fie direct responsabil de pregătirea şi managementul proiectului şi să nu acţioneze ca un intermediar. Trebuie să aibă surse de finanţare suficiente şi stabile pentru a asigura continuitatea organizaţiei pe toată perioada proiectului şi să participe la finanţarea acestuia; să aibă experienţă şi să poată demonstra capacitatea lor de a gestiona activităţile de amploarea proiectului pentru care este cerută finanţarea nerambursabilă. Programele şi proiectele trebuie să fie de interes public local şi să promoveze şi să adauge identitate imaginii oraşului Piatra Neamţ la nivel naţional şi internaţional.