Primăria Piatra Neamţ atrage proiecte de instruire pentru proprii angajaţi

Formarea continuă a angajaţilor devine o problemă din ce în ce mai stringentă la nivelul administraţiei publice locale dat fiind nivelul de informaţii tot mai ridicat căruia trebuie să-i facă faţă atât angajatorii, dar mai ales angajaţii. Modul în care aceştia reuşesc să răspundă exigenţelor unei pieţe în continuă schimbare şi reuşesc să-şi dezvolte rapid competenţeler în paralel cu noile evoluţii înregistrate în gama de produse sau servicii poate constitui o rezolvare căutată de toţi actorii implicaţi în acest proces atât de dinamic.
Din acest motiv, Primăria Piatra Neamţ a ales să implementeze proiectul “Platforma de instruire continuă pentru angajaţii Primăriei municipiului Piatra Neamţ”.

Proiectul se regăseşte în Ghidul Solicitantului pentru Programul Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice” 2007-2013, Axa III “Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”, Domeniul Major de Intervenţie 2 “Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, Operaţiunea 3 “Susţinerea implementării de aplicaţii de E-Educaţie”.

Primăria pietreană a lucrat cu firma Alternative Diginet SRL la întocmirea cererii de finanţare cât şi a documentelor conexe. Potrivit autorităţilor locale, obiectivul general al proiectului este dezvoltarea unei platforme care să permită furnizarea unor soluţii de instruire prin mijloace electronice, disponibile on-line. Platforma va furniza materiale într-o ordine secvenţială şi logică pentru a fi asimilate de cursanţi în manieră proprie, fără a solicita prezenţa directă a participanţilor sau fără a necesita sincronizarea activităţilor aferente.