Primarul municipiului Oradea, Ilie Bolojan, a declarat luni că municipalitatea recomandă orădenilor constituirea la nivel de scară a unor noi asociaţii de proprietari, demers susţinut şi sprijinit de primărie, prin asistenţă de specialitate şi toată documentaţia aferentă.

Bolojan a precizat că, pentru buna gestionare a fondurilor şi pentru a nu avea de suferit din cauza unor datornici, în clădirile de locuinţe cu mai multe tronsoane sau scări se pot constitui asociaţii de proprietari pe fiecare tronson ori scară în parte, numai în condiţiile în care nu există o proprietate comună aferentă tronsoanelor (două-trei blocuri lipite) sau scărilor care nu poate fi delimitată.

Constituirea de asociaţii de proprietari la nivel de tronson sau scară este benefică, spune primarul, pentru o mai bună gestionare a fondurilor asociaţiilor de proprietari, a activităţii de administrare şi întreţinere, pentru a ţine sub control fenomenul restanţierilor, conducerea unei asociaţii mici având un mai bun control asupra acestora, în sensul acţionării lor în instanţă şi a recuperării debitelor.

De asemenea, organizarea adunărilor generale şi adoptarea hotărârilor în cadrul acestora se realizează mai uşor la asociaţiile mici. Compartimentul specific de îndrumare şi control asociaţii de proprietari din Primăria Oradea a organizat întruniri, în ultimele luni, cu asociaţiile aflate în topul datornicilor către furnizorii de servicii, respectiv către S.C. Electrocentrale S.A. Oradea şi S.C. Compania de Apă Oradea S.A. şi a constatat că aceste asociaţii sunt unele dintre cele mai mari de pe raza municipiului Oradea.

Faţă de anul 2009, pe parcursul căruia s-au înfiinţat 11 asociaţii de proprietari, anul acesta au dobândit deja personalitate juridică 12 asociaţii de proprietari, ca urmare a recomandărilor făcute de compartimentul specializat din cadrul Primăriei municipiului Oradea. În prezent, numărul total al asociaţiilor de proprietari existente în Oradea este de 731. Conform legii, asociaţia de proprietari se înfiinţează prin acordul scris a cel puţin jumătate plus unu din numărul proprietarilor apartamentelor şi spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, din cadrul unei clădiri. Acordul se consemnează într-un tabel nominal, anexă la acordul de asociere.AGERPRES