Primăria Oradea caută un investitor privat care să construiască pe cheltuiala lui o parcare etajată pe strada Nicolae Şova, pe amplasamentul fostei Pieţe Nufărul, a anunţat instituţia într-un comunicat de presă.

Potrivit sursei citate, parcarea va avea demisol, parter şi patru etaje şi va suplini locurile de parcare desfiinţate odată cu modernizarea coridorului Nufărul-Cantemir.

În acest sens, Consiliul Local a aprobat în şedinţa de joi, 23 februarie, organizarea licitaţiei publice pentru constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafaţă de 4.247 metri pătraţi, în vederea construirii parcării etajate, prevăzută cu spaţiu comercial la parter.

„Încercăm să găsim un investitor privat, care să construiască cât mai repede această parcare. Prin licitaţia publică se va constitui un drept de superficie asupra terenului, care este proprietatea municipiului, urmând ca după finalizarea construcţiei, primăria să achite pe o perioadă de 10 ani, în rate egale, costul parcării. Este important de menţionat că parcarea nu va fi operată de către privaţi, ci de către municipalitate”, a explicat primarul Florin Birta.

La finalizarea investiţiei, se va face defalcarea construcţiei pe cele două funcţiuni: parcarea publică, care va reveni municipiului şi spaţiul comercial cu cele 38 de locuri aferente, care va reveni investitorului.

De menţionat că suprafaţa alocată spaţiilor comerciale este de 1.713 metri pătraţi. Parcarea va avea 335 de locuri, din care 38 alocate spaţiului comercial de la parter. De asemenea, patru locuri vor fi prevăzute pentru persoanele cu dizabilităţi, iar şase locuri pentru maşinile electrice. Totodată, parcarea va fi dotată cu trei staţii pentru încărcarea maşinilor electrice.

Acordarea dreptului de superficie se va face pe 3 ani. Prin urmare, investitorul va realiza parcarea etajată pe cheltuiala sa, devenind proprietarul construcţiei. La finalizarea lucrărilor, Primăria Oradea va achiziţiona cota de proprietate reprezentând parcarea publică etajată, la un preţ rezultat dintr-un raport de evaluare întocmit de municipalitate. La rândul său, investitorul va cumpăra de la municipiu cota de teren aferentă spaţiilor comerciale şi locurilor de parcare aferente acestora.

„Preţul de pornire pentru licitaţia publică privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului este de 40 lei mp/an”, se mai precizează în comunicatul primăriei. AGERPRES