Primăria Oradea a lansat un regulament privind crearea reţelelor subterane

florea_eduard.jpgCity-managerul Primăriei Oradea, Eduard Florea, a prezentat luni, într-o conferinţă de presă, un regulament privind crearea reţelelor subterane, ce vor adăposti toate cablurile aeriene de pe străzile şi clădirile municipiului.

“Scopul acestui regulament nu este doar crearea unui cadru unic de acţiune, ci şi crearea unor parteneriate cu cei interesaţi. Legea 154/2012 privind regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii electronice ne permite, ca autoritate publică, să stabilim un cadru general. Prin acest regulament, care este rezultatul unei munci de echipă, ne dorim să dezvoltăm reţelele subterane în municipiu, astfel încât tot ce e disponibil în subteran să fie utilizat partajat”, a spus city-managerul municipiului.

Acest regulament se adresează furnizorilor şi operatorilor de reţele de comunicaţii electronice, deţinători de infrastructură suport amplasată pe proprietăţile municipiului Oradea (stâlpi, canale subterane etc.), instituţiilor publice care au în administrare proprietăţi ale municipiului Oradea (Administraţia Imobiliară Oradea), dar şi întreprinderilor publice locale, ce au în administrare proprietăţi ale municipiului (Oradea Transport Local, Compania de Apă, Termoficare Oradea etc.)

Primăria Oradea solicită tuturor deţinătorilor de infrastructură suport ca, în termen de 60 zile de la aprobarea regulamentului în şedinţa de Consiliu Local din luna aprilie, să prezinte o inventariere în acest sens. “Condiţia pe care o vom pune celor care doresc să realizeze reţele subterane este ca proiectul tehnic al lucrării să prevadă de la început o capacitate mărită a acelei reţele, astfel încât săpăturile şi lucrările care presupun deranj să se realizeze o singură dată”, a precizat city-managerul Eduard Florea.
Regulamentul stabileşte foarte clar şi tarifele de acces la aceste reţele. Astfel, pentru reţelele subterane, cu donaţie către municipiu, tariful este de 2,5 lei/ml/an, iar pentru reţele subterane fără donaţie, tariful este de 5 lei/ml/an. Sumele strânse din aceste tarife se vor colecta la bugetul local. “Regulamentul pentru stabilirea condiţiilor de exercitare a dreptului de acces pe proprietăţile Municipiului Oradea în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, a modului de utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum şi măsurile privind construirea de reţele noi de comunicaţii electronice” va intra în dezbatere publică pe 17 martie, în sala mare a Primăriei Oradea. AGERPRES