deseuri.jpgConsiliul Local Onesti a aprobat, in ultima sedinta, documentatia pentru concesionarea serviciilor de depozitare, tratare si valorificare a deseurilor din judetul Bacau, care include Fisa de date, Caietul de sarcini, formularele specifice, conditiile contractuale si Regulamentul serviciului de salubrizare. S-a mai aprobat ca atribuirea contractului sa se faca prin licitatie deschisa.

Sistemul de management al deseurilor din judetul Bacau prevede un depozit ecologic in municipiul Bacau si mai multe statii de tratare, sortare si compostare in teritoriu, inclusiv la Onesti, motiv pentru care documentatia de concesionare a acestor servicii trebuie aprobata si de celelalte autoritati locale din judet.

Printr-un proiect finantat din fonduri ISPA, in Bacau s-a realizat prima celula a depozitului conform, cu o durata de viata de 4 ani (2011 – 2014), iar printr-un proiect cu finantare POS Mediu se va realiza a doua celula, cu durata de viata de circa 9 ani (2015 – 2023).

Conform Memorandumului de Finantare, semnat de Guvernul Romaniei si Comisia Europeana, managementul deseurilor la nivel judetean se va realiza prin operatori selectati prin licitatie internationala, un alt operator fiind selectat pentru depozitul conform. Contractul de delegare de gestiune va fi monitorizat de Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare (ADIS) Bacau.