Primăria municipiului Roman facilitează modernizarea unităților locale de învățământ

Pe 30 august, Primăria municipiului Roman a găzduit o întâlnire între directorii unităților de învățământ și reprezentanții asociațiilor de părinți din oraș cu fondatorul unei companii ce poate pune la dispoziția directorilor, profesorilor, elevilor și părinților informații în timp real despre procesul educațional. Viceprimarul Roxana Iorga a asistat la prezentarea aplicației dezvoltată de firma Adservio, din Iași, cei prezenți putând adresa întrebări legate de posibilitățile oferite de soft pentru o imagine de ansamblu și detaliată pe fiecare elev în parte, clasă sau unitate de învățământ.

”Primul proiect a fost implementat în septembrie 2009 la Liceul Vasile Alecsandri din Iași, la momentul actual aplicația este folosită în peste 70 de școli din România, iar în alte 50 este în curs de implementare. Aplicația este în ”cloud” și permite accesul de pe orice dispozitiv conectat la Internet. Aplicația oferă informații despe note, absențe, oferă rapoarte și statistici despre elevi, clase, materii, calcularea automată a mediilor, permite stocarea de fișiere cu spațiu nelimitat, notarea activității elevilor, interacționarea pe teme, trecerea sau scutirea de absențe, precum și schimburi de mesaje profesor – elev, părinte – director, un istoric al ultimelor modificări aplicate și o librărie – bibliotecă online. Profesorii pot vedea doar notele la materia lor și pentru elevii la care predau, în timp ce diriginții au acces la întreg catalogul clasei lor. Elevii au posibilitatea de a primi rapoarte despre clasamentul pe clasă, probabilitățile de a fi ascultat la o materie, precum și teste de IQ sau de autocunoaștere care să le oferă informații despre variantele de carieră. Există două tipuri de pachete – cel de bază, care conține accesul la întreaga aplicație și la suportul tehnic, ajunge la un cost de 30 de lei pe an de elev și un pachet ”mai mult ca perfect”, pentru care contractul se semnează pe cel puțin trei ani, și include dotarea școlilor cu tablete și acces nelimitat la Internet 4G, al cărui preț se stabilește funcție de numărul de elevi și cadre didactice”, a explicat, pe scurt, Alexandru Holicov, fondatorul acestei aplicații.

Toți directorii de unități de învățământ din Roman au primit un chestionar, iar cei interesați să implementeze acest proiect vor primi oferte personalizate, pentru a le discuta cu cadrele didactice din școală, părinții și elevii.

”În calitate de viceprimar și profesor, consider că această întâlnire poate oferi șansele dezvoltării sistemului educațional din Roman, eliminând din birocrație și permițând un contact facil între factorii de decizie asupra activității elevilor, viitorul comunității. În calitate de părinte, posibilitatea de a ști la orice moment ce note, absențe sau activități au desfășurat cei doi copii ai mei la școală mă face nu doar responsabilă, ci și mai implicată și cred că poate crea porți de comunicare și găsirea soluțiilor la problemele copilului meu mult mai facilă. Lunar, plătesc 2 euro pentru ca banca să mă anunțe ce tranzacții s-au făcut cu cardul de salariu, ceea ce mă face să mă gândesc că suma pentru accesul la atâtea informații utile despre copiii mei merită efortul, dar, subliniez, aceasta este o opțiune a fiecărei persoane în parte”, a precizat, la finele întâlnirii, viceprimarul Roxana Iorga.