rmvalcea_semnare.jpgPe 12 martie, la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea a avut loc semnarea contractului de finanţare pentru proiectul „Reabilitare şi modernizare Clădire Colegiul Naţional Alexandru Lahovari”, în cadrul schemei de finanţare POR Axa 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă, proiect în valoare de 17.005.614,41 lei, din care 12.163.606,63 lei – contribuţia FEDR, 1.860.316,31 lei – contribuţia publică naţională, iar 286.202,51 lei – contribuţia solicitantului.

Durata proiectului este de 36 de luni de la semnarea contractului de finanţare, iar derularea sa nu va afecta procesul de învăţământ.

Proiectul care vizează reabilitarea sediului uneia dintre cele mai prestigioase unităţăţi de învăţământ preuniversitar din Râmnicu Vâlcea, imobil datând din anul 1910 şi încadrat ca monument istoric de Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, a fost depus de reprezentanţii Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea la Agenţia de Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia în data de 30 aprilie 2009, iar în urma procesului de evaluare proiectul a fost declarat admis pentru finanţare.

Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea calităţii infrastructurii de educaţie şi a dotărilor instituţiei de învăţământ pentru asigurarea unui proces educaţional la standarde europene, iar obiectivele specifice sunt reabilitarea şi modernizarea clădirii şi modernizarea şi dotarea infrastructurii educaţionale a colegiului. Categoriile de lucrări propuse cuprind realizare rosturi seismice, camăşuieli ale pereţilor, înlocuire planşee din lemn şi beton armat, întărire fundaţie şi structură de rezistenţă, pereţi din beton armat, înlocuire acoperiş, hidroizolaţii, restaurare faţadă şi finisaje interioare. De asemenea, vor fi înlocuite instalaţiile sanitare, electrice şi termice din clădire. O importanţă deosebită va fi acordată egalităţii de şanse, iar în acest sens va fi creată infrastructura necesară persoanelor cu dizabilităţi (servoscări pentru persoanele cu dizabilităţi, lift în interiorul colegiului, grupuri sanitare). De asemenea, sălile de curs din corpul ce urmează a fi reabilitat vor fi dotate cu echipamente IT necesare desfăşurării orelor într-o manieră optimă: calculatoare, videoproiectoare, imprimante, ecrane videoproiector, software didactic, camere video, aparate foto etc. Laboratoarele vor fi echipate cu aparatură IT şi dotări specifice (mulaje, planşe, truse analize, eprubete, substanţe etc.), iar sala de sport va fi şi ea dotata cu aparatură modernă specifică (aparate fitness, mingi etc)

Cu ocazia ceremoniei de semnare de la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea între directorul ADR S-V Oltenia, Marilena Bogheanu, şi primarul interimar, Romeo Rădulescu, s-a subliniat faptul că municipalitatea Râmnicului a făcut toate demersurile pentru atragerea de finanţări pentru cât mai multe programe de dezvoltare, Planul Integrat de Dezvoltare Urbană numărând nu mai puţin de 8 alte proiecte aflate în diferite stadii de evaluare.