Primăria Municipiului Iași va avea un nou plan de calitate a aerului. La sfârșitul anului trecut documentul a fost publicat pe site-ul instituției, www.primaria-iasi.ro, fiind realizat de o comisie tehnică înfiinţată la nivelul municipalităţii şi din care fac parte specialişti din domeniu.

Din planul de calitate a aerului, realizat în vederea reducerii emisiilor de particule în suspensie (PM10), reiese că cele mai afectate cartiere de poluare sunt Păcurari, Alexandru cel Bun, Centru, Socola – Nicolina, Galata, Frumoasa şi Studenţesc (Tudor Vladimirescu), în aceste zone fiind şi cei mai mulţi locuitori ai oraşului. Totodată, 62% din reţeaua totală de drumuri publice din municipiu este expusă poluării potenţiale cu particule în suspensie.

Considerăm perioada 2010 – 2014 cea mai reprezentativă ca urmare a corelării acesteia cu creșterea parcului auto (public și privat) și implicit transformărilor de ordin economic, edilitar și urbanistic care pot avea efecte asupra calității aerului și implicit asupra sănătății populației”, se arată în documentul amintit.

Traficul auto (în special traficul greu), încălzirea rezidențială (centralele termice), șantierele în construcție, creșterea populației cu domiciliul în municipiul Iași cu peste 14%, scăderea calitativă a spațiilor verzi (din cauza parcării mașinilor), creșterea temperaturii medii anuale înregistrate în ultimii ani, starea precară a tramei stradale pe anumite sectoare ale Municipiului Iași (în special în zonele periurbane), deficitul pluviometric semnificativ care s-a manifestat mai ales în 2015, relieful orașului (în special prin valea Bahluiului) sunt principalii factori de poluare din oraș.

În ceea ce priveşte transportul urban, documentul propune restricţionarea traficului greu, modernizarea parcului auto al Primăriei şi al instituţiilor din subordine, stimularea achiziţionării maşinilor ecologice, hibrid sau electrice (alături de dezvoltarea infrastructurii necesare) şi construirea de rute ocolitoare pentru transportul de marfă, alocarea unei benzi de circulaţie pentru transportul în comun şi promovarea utilizării acestui tip de transport, realizarea de parcări subterane și extinderea spațiului verde.

La capitolul eficienţă energetică, specialiştii propun reabilitarea termică a blocurilor de locuințe și a spitalelor de Recuperare și „Dr. C. I. Parhon”, reabilitarea sistemului de termoficare şi extinderea reţelei în vederea atragerii de noi consumatori, precum şi alternative privind încălzirea locuinţelor (combustibil solid în centrale şi nu în sobe, utilizarea energiei electrice – panouri radiante).

În privinţa salubrizării, planul prevede întreţinerea arterelor intens circulate şi interzicerea arderii deşeurilor vegetale şi a celor menajere în curţile proprii.

La finalul perioadei de consultare publică, planul de calitate a aerului trebuie aprobat de Agenţia de Protecţia Mediului şi, ulterior, de Consiliul Local.