Primăria Giurgiu a luat decizia creşterii numărului de persoane care beneficiază de ajutor social

Pe 27 decembrie, conducerea Primăriei Giurgiu, reprezentată de edilul şef Nicolae Barbu, administratorul public Emil Vucă şi viceprimarii Alexandru Vladu şi Liviu Popazu, a convocat în cadrul unei şedinţe operative pe toţi directorii şi şefii de serviciu din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului, precum şi ai direcţiilor şi serviciilor din subordinea Consiliului Local.

În cadrul şedinţei s-a luat decizia ca numărul persoanelor care pot beneficia de serviciul oferit de Cantina de Ajutor Social să crească în prima parte a anului 2013, de la 100 la 250.

În acest context, Direcţia de Asistenţă Socială Giurgiu aşteptă solicitări din partea persoanelor care au nevoie de sprijin. Cei interesaţi vor trebui să depună o cerere. În urma anchetei sociale, se va stabili lista persoanelor care vor beneficia de o masa gratuită.

Conform Legii nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social, pot beneficia de serviciile cantinelor de ajutor social următoarele categorii de persoane:

a) copiii în vârsta de până la 18 ani, aflaţi în întreţinerea acelor familii al căror venit net mediu lunar pe o persoana în întreţinere este sub nivelul venitului net lunar, pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social;

b) tinerii care urmează cursuri de zi la instituţiile de învăţământ ce funcţionează în condiţiile legii, până la terminarea acestora, dar fără a depăşi vârsta de 25 de ani, respectiv 26 de ani în cazul celor care urmează studii superioare cu o durată mai mare de cinci ani, care se afla în situaţia prevăzută la lit. a);

c) persoanele care beneficiază de ajutor social sau de alte ajutoare băneşti acordate în condiţiile legii şi al căror venit este de până la nivelul venitului net lunar pentru o persoana singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social;

d) pensionarii;

e) persoanele care au împlinit vârsta de pensionare, aflate într-una dintre următoarele situaţii: sunt izolate social, nu au susţinători legali, sunt lipsite de venituri;

f) invalizii şi bolnavii cronici;

g) orice persoana care, temporar, nu realizează venituri.