Primăria municipiului Galaţi a primit Eticheta europeană pentru excelenţă în buna guvernare – ELoGE, pentru aplicarea cu responsabilitate în activitatea administraţiei publice locale a celor 12 principii ale bunei guvernări democratice, aşa cum au fost stabilite de către Consiliul Europei, informează, luni, Biroul de presă al instituţiei.

Potrivit sursei citate, premiul a fost acordat în cadrul ceremoniei de lansare a proiectului, desfăşurată la Palatul Victoria la începutul acestei luni.

ELoGE este un premiu acordat de către Consiliul Europei autorităţilor administraţiei publice locale, în baza unei analize făcute printr-un mecanism european şi internaţional de evaluare cu privire la calitatea guvernării locale şi reprezintă o modalitate de certificare, de apreciere şi de recunoaştere a acelor autorităţi publice locale a căror activitate se desfăşoară la standarde internaţionale.

Obiectivul acestui program constă în analiza modului în care sunt implementate aceste principii în practică de către autorităţile publice locale.

Este vorba despre: participare, reprezentare şi corecta desfăşurare a alegerilor; receptivitate; eficienţă şi eficacitate; deschidere şi transparenţă; stat de drept; comportament etic; competenţe şi abilităţi; inovare şi deschidere pentru schimbare; dezvoltare durabilă şi orientare pe termen lung; management financiar solid; drepturile omului, diversitate culturală şi coeziune socială; responsabilitate.

În total, 30 de autorităţi publice locale au primit acest premiu (patru consilii judeţene, şase municipii, şase oraşe şi 14 comune).

Consiliul Europei a acreditat Secretariatul General al Guvernului pentru ca în următorii trei ani să implementeze Eticheta Europeană pentru Excelenţă în Guvernare (ELoGE) împreună cu autorităţile publice locale din România, în cadrul acestui program de certificare a calităţii implementării principiilor bunei guvernări, la nivel local. AGERPRES