Primăria Municipiului Focşani va implementa un sistem digital de management pentru evaluarea performanţelor angajaţilor şi crearea unei platforme online pentru cetăţeni, dar şi pentru elaborarea strategiei de dezvoltare a oraşului în perioada 2021 – 2027, proiect în valoare de 4.229.441,77 lei, a anunţat instituţia.

„Am semnat contractul de finanţare pentru proiectul „Viziune şi performanţă prin implementarea unor instrumente de planificare strategică, sisteme de managementul calităţii/performanţei şi a unor sisteme informatice inovative la nivelul Municipiului Focşani”. Proiectul are mai multe componente. În primul rând, vorbim despre elaborarea unei strategii de dezvoltare a Municipiului Focşani în perioada 2021 – 2027, în contextul exerciţiului financiar de finanţare pe fonduri europene pentru această perioadă. În acelaşi timp, vorbim de o evaluare a actualului sistem de management, a performanţelor angajaţilor şi elaborarea unor proceduri interne, în vederea optimizării activităţii în primărie”, a declarat primarul municipiului Focşani, Cristi Misăilă.

Potrivit primarului, proiectul se va concretiza şi prin implementarea unui sistem informatic pentru cetăţeni, cu scopul de a elimina birocraţia şi aglomeraţia la ghişee. „Prin acest proiect, vom realiza o platformă pentru servicii online, cum ar fi depuneri de cereri, obţinere de documente, plăţi etc., astfel încât să venim în sprijinul cetăţenilor cu servicii cât mai eficiente şi să eliminăm cât mai mult birocraţia şi timpii morţi”, a spus Cristi Misăilă.

Proiectul are ca obiectiv general consolidarea capacităţii instituţionale a Primăriei Municipiului Focşani, prin introducerea de instrumente de planificare strategică, sisteme şi standarde de management al calităţii şi performanţei şi adoptarea unor măsuri de simplificare a furnizării serviciilor către cetăţeni şi mediul de afaceri.

În cadrul acestui proiect se va realizare strategia de dezvoltare durabilă 2021 – 2027 a Municipiului Focşani, care va fundamenta deciziile strategice şi planificarea bugetară pe termen lung la nivelul instituţiei, implementarea unui sistem de management al performanţei şi extinderea sistemului de management al calităţii existent la nivelul Municipiului Focşani.

De asemenea, proiectul vizează optimizarea activităţilor interne ale funcţionarilor, prin implementarea unei platforme integrate de management al activităţilor şi al înregistrărilor, inclusiv prin digitalizarea şi gestiunea electronică a arhivei primăriei şi implementarea unei platforme online pentru cetăţeni.

Proiectul este finanţat din fonduri europene prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă şi are o durată de implementare de 27 de luni. AGERPRES