Primăria municipiului Craiova intenţionează să încheie un acord-cadru de până la 46 milioane euro, pe o perioadă de trei ani, pentru modernizarea şi reabilitarea străzilor, trotuarelor şi aleilor din oraş.

Potrivit anunţului postat în SEAP, suma alocată de municipalitate de la buget este între 18,5 şi 46 milioane euro, iar lucrările sunt împărţite pe două loturi, în funcţie de zona oraşului – zona de nord şi zona de sud faţă de axa creată de bulevardele Calea Bucureşti şi Calea Severinului. Astfel, pentru zona de nord valoarea estimată fără TVA este între 39.101.011,10 şi 96.879.056,12 lei, iar zona de sud, estimarea este între 53.427.974,86 şi 132.325.317,03 lei.

Contractele presupun proiecte, execuţie lucrări de construcţii, de fundaţie şi de îmbrăcare a autostrăzilor şi a drumurilor şi asistenţă tehnică pe perioada derulării lucrărilor. Ofertanţii pot depune documentaţie de participare pentru un singur lot sau pentru ambele loturi.

„Autoritatea contractantă intenţionează să încheie un acord-cadru, pentru servicii de proiectare tehnică, verificare tehnică de calitate, asistenţă din partea proiectantului şi execuţie lucrări de modernizare şi reabilitare străzi, trotuare şi alei din Municipiul Craiova. Prin realizarea lucrărilor de modernizare şi reabilitare, se asigură un aport deosebit la dezvoltarea Municipiului Craiova, sporeşte siguranţa circulaţiei localnicilor, se îmbunătăţesc semnificativ condiţiile de trafic şi de circulaţie a pietonilor, asigurându-se totodată accesul mai facil, în caz de necesitate, al echipelor de intervenţie de urgenţă (salvare, pompieri, poliţie etc.). De asemenea, realizarea acestei achiziţii contribuie la scăderea poluării aerului precum şi la facilitarea schimbării modului şi condiţiilor de transport către unul mai puţin poluant, cu un impact pozitiv asupra mediului şi al sănătăţii populaţiei.

Obiectul contractelor subsecvente ce vor fi încheiate în executarea acordului-cadru de lucrări îl reprezintă realizarea a trei etape”, au scris reprezentanţii primăriei în anunţul de licitaţie.

Cele trei etape ale proiectul sunt: etapa I – servicii de proiectare tehnică, inclusiv verificare tehnică de calitate; etapa II – execuţia lucrărilor cuprinse în proiectul tehnic şi detaliile de execuţie întocmite de contractant şi avizate de autoritatea contractantă şi etapa III – asistenţă tehnică din partea proiectantului pe durata execuţiei lucrărilor şi până la semnarea procesului-verbal de recepţie finală.

Termenul pentru depunerea ofertelor este 10.11.2022, iar termenul de garanţie a lucrărilor trebuie să fie 36 de luni. AGERPRES