primaria-craiova.jpgPrimăria Craiova a anunţat că în perioada 1 martie – 30 aprilie se va derula activitatea de înregistrare a dosarelor de acordare a tichetelor sociale privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor proveniţi din familiile defavorizate, pentru anul şcolar 2015-2016. Stimulentul educaţional, sub forma unui tichet social de 50 de lei lunar, se acordă familiilor ce au copii cu vârsta cuprinsă între 3 si 6 ani care frecventează grădiniţa, cu un venit mai mic de 284 de lei venituri lunare pe membru de familie.

Primăria Craiova a anunţat, într-un comunicat de presă, că stimulentul se acordă lunar, pe perioada participării copilului la activităţile organizate în cadrul unităţilor din învăţământul preşcolar, în perioada septembrie – iunie, sub rezerva îndeplinirii condiţiei de prezenţă – mai mult de 15 zile calendaristice, iar titularul tichetului social pentru grădiniţă are obligaţia să anunţe orice modificare în componenţa familiei sau în veniturile acesteia în termen de maximum 15 zile de la producerea acesteia. AGERPRES