cimitir-timisoara.jpgPrimăria Craiova a propus în noul regulament privind funcţionarea cimitirelor aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Craiova şi supus spre dezbatere publică ca locurile de veci din cele patru cimitire aflate în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova să fie standardizate, iar lucrările din cimitire să fie executate numai de personalul angajat al RAADPFL.

Astfel, potrivit regulamentului, locul de veci poate fi compus din unu sau mai multe locuri de înhumare cu dimensiuni de 1,20/2,50 m şi cu interval de acces între ele pentru îngrijirea locului şi trecere, acolo unde există posibilitatea. Locul de înhumare poate să fie simplu ori tip „groapă boltită” simplă, suprapusă, „groapă suprapusă cu capac” (cu unu până la patru nivele), cavou cu patru sau şase cripte sau cavou suprateran (capelă).

Locurile de înhumare din cele patru cimitire aflate în administrarea RAADPFL Craiova – Ungureni, Sineasca, Craiova Nord şi Dorobanţia – sunt atribuite în concesiune, la cerere, fie pentru o durată de 7 ani, după decesul unei persoane, pe baza aprobării cererii de către Comisia de Pompe Funebre, cu plata integrală si anticipată a redevenţei, fie pentru o durată de 25 de ani, cu sau fără caz de deces, pe baza aprobării cererii de către Comisia de Pompe Funebre, tot cu plata integrală şi anticipată a redevenţei. De asemenea, locurile de înhumare atribuite anterior anului 2000 cu specificarea ‘pe veci’ şi care ulterior au fost trecute într-un regim de concesionare pe 7 sau 25 de ani, dobândesc regimul de locuri atribuite în concesionare pe termen limitat. În cazuri cu totul speciale, se pot concesiona locuri de veci persoanelor cu boli grave şi celor cu vârsta de peste 75 de ani, în baza actelor medicale eliberate de medicul specialist. RAADPFL va atribui, fără plată, locuri de înhumare veteranilor de război, invalizilor de război si văduvelor de război, foştilor deţinuţi politic şi deportaţilor, în conformitate cu prevederile Legii 189/2000, urmaşilor eroilor martiri ai Revoluţiei în conformitate cu prevederile Legii 341/2004. Unei persoane i se poate atribui un singur loc de veci.

Persoanele fizice sau juridice interesate pot depune în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare cu privire la regulamentul cimitirelor până la data de 25 martie. AGERPRES