pipirig_mare.jpgPrimăria comunei Pipirig din judeţul Neamţ a depus în ultimii ani spre aprobare şi obţinerea finanţării o serie de proiecte adinistrative extrem de ambiţioase, menite să îmbunătăţească calitatea vieţii celor peste 8.000 de locuitori ai comunei.

După cum arată primarul comunei, Marcel Prună, printre cele mai importante proiecte de investiţii locale se numără modernizarea drumului comunal DC 159 Pipirig – Boboieşti, finanţat prin HG nr. 577/1997, cu o valoare totală de 6.593.000 lei, ce are ca termen de finalizare anul 2012 şi baza sportivă multifuncţională, finanţată prin OG nr. 7/2006 cu o valoare de 650.326 lei. Lucrările s-au finalizat, pe 13 septembrie semnându-se procesul verbal de recepţie a lucrărilor.

Un proiect deosebit de important este cel referitor la realizarea iluminatului stradal în comuna Pipirig prin utilizarea energiei solare, – depus la Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, pentru finanţare prin POS CCE, axa 4, cu o valoare totală de 15.959.786,22 lei. Proiectul este eligibil, a primit 67,45 puncte, ocupînd poziţia 138 în Lista de proiecte ierarhizate aprobată de Comitetul de Selecţie. Întrucât proiectul a întrunit în etapa de evaluare punctajul minim necesar prevăzut în Ghidul Solicitantului, dar nu se încadrează în bugetul alocat cererii de propuneri de proiecte, acesta a fost inclus în Lista de rezervă, constituită în conformitate cu prevederile Ghidului.

De asemenea, un alt proiect a cărui documentaţie a fost întocmită de primăria condusă de Marcel Prună este cel privind “Educaţia din mediul rural la standarde europene” – depus la ADR Nord-Est, şi finanţat prin POR, axa 3, domeniul major de intervenţie 3.4, cu o valoare totală de 871.691 lei. În urma finalizării procesului de evaluare tehnică şi financiară proiectul a fost declarat eligibil, dar trecut pe lista de rezervă, deoarece alocarea financiară regională pentru acest domeniu major de intervenţie este atinsă de valoarea solicitată prin contractele de finanţare semnate.

Menţionăm şi alte proiecte aprobate de Consiliul Local Pipirig şi înaintate forurilor competente în scopul obţinerii de finanţare:

– “Canalizare şi staţie de epurare în localităţile Pipirig şi Boboieşti, comuna Pipirig, judeţul Neamţ”, cu o valoare totală de 7.559.947 lei, depus la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, documentaţia de avizare – mai 2011.

– “Extindere reţea apă – str. Cucului, comuna Pipirig, judeţul Neamţ”, cu o valoare totală de 120.139 lei, depus la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, documentaţia de avizare – mai 2011.

– Modernizare drum comunal DC 158 Pluton, comuna Pipirig, judeţul Neamţ, cu o valoare de 1.500.000 euro, depus la FEADR – măsura 322d în sesiunea iulie-august 2011.

– “Amenajare spaţii verzi în comuna Pipirig, judeţul Neamţ” – depus la Ministerul Mediului, având nr. de înregistrare 44832 din data de 22.09.2009 – finanţat prin Programul Naţional de Îmbunătăţire a Calităţii Mediului prin Realizarea de Spaţii Verzi în Localităţi, cu o valoare totală 802.310 lei.

– “Locuinţe pentru tineri destinate închirierii” depus la MDRT având nr. de înregistrare 26147 din data de 12.10.2009, cu o valoare totală de 1.279.373 lei.

– “Construire centru îngrijire copii, tip after school în satul Boboieşti, comuna Pipirig, judeţul Neamţ” – depus la FEADR, măsura 322, cu o valoare totală de 2.353.624 lei.