Primăria Cluj-Napoca a lansat în licitație un contract pentru execuția lucrărilor de întreținere și reparații la unitățile de învățământ preuniversitar din municipiu.

Este vorba despre acordul-cadru pentru execuția lucrărilor de întreținere și reparații curente la unitățile de învățământ preuniversitar din municipiul Cluj-Napoca. Se vor avea în vedere cantitățile estimate minime și maxime pe acord-cadru și contract subsecvent. Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 599.614,24 lei fără TVA. Valoarea estimată pentru cantitatea maximă estimată pe acord-cadru cu valabilitate de 24 de luni este de 18.736.734,82 lei fără TVA.

Criteriul de atribuire a contactului este prețul cel mai scăzut, iar termenul limită pentru depunerea ofertelor este 24.04.2023.

Durata acordului cadru este de 24 luni de la data intrării în vigoare; durata de garanție a lucrărilor executate 3 ani de la data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, inclusiv pentru echipamentele, utilajele, aparatele și instalațiile care fac obiectul contractelor subsecvențe.