Primăria Capitalei vrea să înfiinţeze o firmă care să construiască locuinţe

santier_macarale.jpgConsilierii generali ai Capitalei urmează să analizeze, miercuri, un proiect de hotărâre în baza căruia îşi dau acordul de principiu pentru înfiinţarea unei societăţi comerciale care să se ocupe de construirea de locuinţe destinate categoriilor defavorizate, urmând ca o parte dintre apartamente să poată fi valorificate prin închiriere şi vânzare.

“Se dă acordul de principiu privind înfiinţarea unei societăţi comerciale, având ca obiect principal de activitate construirea de locuinţe în vederea vânzării şi închirierii, apartamente cu destinaţia de locuinţe sociale, de necesitate, locuinţe pentru tineri căsătoriţi – cu vârsta fiecăruia de până la 35 de ani, sau alte categorii de persoane stabilite de Consiliul General”, prevede proiectul de hotărâre.

Din expunerea de motive, semnată de primarul general, Gabriela Firea, reiese că deficitul de locuinţe la nivelul Capitalei în anul 2016 este de circa 200.000, conform datelor publicate în mass-media. De asemenea, la Primărie sunt înregistrate foarte multe cereri de locuinţe sociale, depuse inclusiv de persoane sau familii evacuate sau care urmează să fie evacuate din locuinţele retrocedate foştilor proprietari.
O parte dintre locuinţele care urmează a fi construite vor putea fi închiriate sau vândute, cu scopul susţinerii activităţii societăţii comerciale înfiinţate.

În expunerea de motive se mai arată că Legea Administraţiei Publice Locale permite Consiliului General să hotărască asupra participării cu capital sau bunuri, în numele şi în interesul colectivităţilor locale pe care le reprezintă, la înfiinţarea, funcţionarea şi dezvoltarea unor organisme prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes municipal, în condiţiile legii.
Conform raportului de specialitate, locuinţele sunt destinate următoarelor categorii sociale: tineri căsătoriţi care, la data contractării locuinţei, au, fiecare, vârsta de până la 35 de ani; persoane care beneficiază de facilităţi la cumpărarea sau construirea unei locuinţe, potrivit Legii 341/2004, a recunoştinţei faţă de eroii martiri şi luptătorii care au contribuit la Victoria Revoluţiei Române din decembrie 1989; alte categorii de persoane stabilite de Consiliul General.

Tot din raportul de specialitate reiese că locuinţele ar urma să fie închiriate: chiriaşilor evacuaţi din casele naţionalizate, persoanelor rămase fără adăpost în urma avarierii grave a locuinţelor proprii, ca urmare a producerii unor calamităţi naturale. Locuinţele ar urma să fie amplasate pe terenuri aflate în proprietatea Municipiului Bucureşti. AGERPRES